Archive for the ‘BURSA’NIN TARİHİ YERLERİ’ Category

BURSA’NIN TARİHİ YERLERİ

Ocak 11, 2007
Sal 23 May 2006, 22:11    

II. Murat Türbesi (1451)
    Fatih Sultan Mehmet’in babası.

 

(+)

 

(+)

Şehzade Mustafa Türbesi (1553)
    Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu.

 

(+)

Cem Sultan Türbesi(1495)
   

 

(+)

Gülbahar Hatun Türbesi
    Fatih Sultan Mehmet’in ebesi.

 

(+)

Şehzade Mahmut Türbesi(1506)
    II. Beyazid’in oğlu.

 

(+)

Gülşah Hatun Türbesi
    Fatih Sultan Mehmet’in zevcesi.

 

(+)

Hümma Hatun Türbesi
    Fatih Sultan Mehmet’in annesi.

 

(+)

 

(+)

Şehzade Ahmet Türbesi(1513)
    II.Beyazid’in oğlu.

 

(+)

Reklamlar

BURSA’NIN TARİHİ YERLERİ (MURADİYE KÜLLİYESİ )

Ocak 11, 2007
01 Ekm 2004, 13:47     Muradiye Külliyesi

 Resim Wow.Turkey.Com.sitesinden alınmıştır.

BURSA’NIN TARİHİ YERLERİ..

Ocak 10, 2007

TELEFERİK

Yeri:Teleferik Semti.

Türkiye’de ilk defa 29 Ekim 1963 tarihinde Uludağ’a kurulmuş olan ve yolcu taşıyan teleferik Teferrüç-Kadıyayla ve Kadıyayla-Sarıalan arasında hizmet vermektedir.Bursa’dan Sarıalan’a l6 dakikada çıkmakta ve her bir kabin 40 kişi taşımaktadır.

KENT MÜZESİ

Yeri:Cumhuriyet Alanı

Önceden adliye binası olarak kullanılan bina Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’nın tarihi,coğrafi,kültürel,sosyal,ekonomik,ticari ve turistik yapısına ilişkin bilgi ve belgelerin tanıtılması amacıyla müze haline getirilmiş,l4 şubat 2004 tarihinde ziyarete açılmıştır.

KAYNAK:Bursa Büyükşehir Belediyesi

Yerel Gündem 21 Yayını-BURSA 2006

Çocukların Bursa Tarihi Konusunda Bilinçlendirilmesi ve

Kentli Kimliğinin Geliştirilmesi Projesi

BURSA’NIN TARİHİ YERLERİ..

Ocak 10, 2007

IRGANDI KÖPRÜSÜ

Yeri  : Setbaşı Deresi Üzeri

Bu köprü, 1442 yılında Irgandı Muslihiddin’in babası Pir Ali tarafından yaptırılmıştır.Köprünün üstü dükkanların bulunduğu çarşı,altının bir tarafı insanların konaklayacağı, diğer tarafı da hayvanların barınacağı şekildeydi.Köprü Kurtuluş Savaşı sırasında top ateşi ile yıkılmış l949 yılında Vali Haşim İşcan tarafından onartılarak yaya geçişine açık hale getirilmiştir.Osmangazi ve Yıldırım İlçeleri arasında sınır oluşturan Gökdere’nin iki yakasını birleştiren dünyada sadece 5 çarşılı köprüden biri olan bu mimari eserin 2004 yılında restorasyonu ile üst katı tekrar çarşı haline getirilmiştir.Köprünün gövdesinin insanların barınması için ayrılmış olan batı kısmı bugün kafeterya olarak kullanıma açılmıştır.Hayvanların barınması için ayrılmış olan doğu kısmı ise yol genişletilmesi dolayısıyla cadde altında kalmıştır.

KARAGÖZ  ANITI

Yeri:Çekirge Semti

   Bir gölge oyunu olan ve Karagöz ve Hacivat’ın kabirlerinin bulunduğu yere Karagöz Anıtı yapılmıştır.Daha sonra Bursa’ da Karagöz ile Hacivat’ın sergiledikleri oyunu,perde oyunu haline getiren Şeyh Küsteri’nin kabri l965 yılında buraya nakledilmiştir.Karagöz anıtının karşısında bulunan binada Karagöz Gölge Oyunu gösterilerinin yapıldığı bir sanat evi bulunmaktadır.İçeride Karagöz sanatçılarının tasvir ve belgeleri,yapım malzemeleri,belgesel yayınlar ile dünya gölge ve kukla oyunlarından örnekler sergilenmektedir.

BURSA’NIN TARİHİ YERLERİ…

Ocak 10, 2007

CUMALIKIZIK

Yeri:Ankara Yolu Deliçay Mevkii

    Çok eski bir yerleşim alanı olan Cumalıkızık,Oğuzların Kızık boyundan bir kısmının yerleştikleri bir köydür.Köyün çevresine aynı boya ait 11 Kızık köyü daha kurulmuştur.

(Kızık,Kızıkşeyhler,Şeyhkızığı,Ortakızık,Naipkızığı,Kiremitlikızık,Bodurkızık,Bayındırkızık, 

Hamamlıkızık,Fidyekızık,Değirmenlikızık Yıldırım İlçesine bağlı olan bu köy Osmanlıların

ilk zamanlarında kurulmuş olup l987 yılında mahalle olmuştur.Burada binalar,ilk yapılışındaki mimari özelliği ile korumaya alınmış, bir kısmı restore edilmiş olup genel

görünüşü ile eski bir Türkmen Köyü özelliklerini taşımaktadır.

İNKAYA

Yeri:Çekirge-Uludağ Yolu

Uludağ yolundaki bu mekan mağaraları ve çınarı ile ünlüdür.Mağaralarının çokluğu nedeniyle İnkaya adını aldığı düşünülmektedir.Geçmişte İnkaya’da bulunan manastırlar buranın Bizanslılar zamanında varolduğunu göstermekteydi.Yaklaşık 600 yaşındaki çınarı ile yerli ve yabancıların uğrak yeri olan bu mekan,yakın zamana kadar köy iken şimdi Osmangazi Belediyesi’ne bağlı bir mahalledir.

ESKİ KAPLICA

Yeri: Çekirge Semti..

Bizans Döneminden günümüze kalan Eski Kaplıca Osmanlılar zamanında Hüdavendigar vakfına dahil olmuş,geliri Hüdavendigar’ın hayır eserlerine sarf edilmiştir.Eski kaplıcanın altı handır.Halk arasında altı han,üstü hamam olarak tanınır.Şifalı suyu ile ünlü olan bu kaplıca günümüzde şahıs mülkiyetinde işletilen turistik bir tesis halindedir.

KAYNAK:Bursa Büyükşehir Belediyesi

Yerel Gündem 21 Yayını BURSA 2006

Çocukların Bursa Tarihi Konusunda Bilinçlendirilmesi ve Kentli

Kimliğinin Geliştirilmesi Projesi

BURSA’NIN TARİHİ YERLERİ

Ocak 9, 2007

EMİRSULTAN KÜLLİYESİ

Yeri :Emirsultan Semti

EMİR SULTAN CAMİSİ

Yıldırım Bayezid’in kızı Hundi Fatma Hatun tarafından eşi Emir Sultan adına yaptırılmıştır.Cami l795 yılında depremde yıkılmış ve l804 yılında Sultan lll.Selim tarafından yeniden yaptırılmıştır.Daha sonra l855 yılındaki deprem ile hasar gören cami l868 yılında Sultan Abdülaziz tarafından tamir edilmiştir ve bugün de ibadete açıktır.

EMİRSULTAN HAMAMI

Bu hamam Hundi Fatma Sultan tarafından eşi adına yaptırılmış,camiye gelir olarak vakfedilmiştir.Günümüzde hamam şahıs mülkiyetindedir ve kullanılmamaktadır.

AÇIK NAMAZGAH

Yeri: Namazgah Semti.

Namazgah,bayram,cuma günleri ve savaşa çıkılırken toplu namaz kılmaz için kullanılan açık cami özelliğindedir.ll.Murad Devrinde Kara Timurtaş Paşa’nın oğlu Umurbey tarafından yaptırılmıştır.Günümüzde mihrab ile mimber ve çevresi koruma altında olup diğer tarafları dinlenme parkı olarak kullanılmaktadır.

KAYNAK:Bursa Büyükşehir Belediyesi

Yerel Gündem 21 Yayını BURSA 2006

Çocukların Bursa Tarihi Konusunda Bilinçlendirilmesi ve Kentli

Kimliğinin Geliştirilmesi Projesi

BURSA’NIN TARİHİ YERLERİ.

Ocak 9, 2007

MURADİYE KÜLLİYESİ

Yeri : Muradiye Semti

MURADİYE CAMİSİ

 Sultan  ll.Murad l428 yılında bu camiyi kendi adına yaptırmıştır.Cami yapı olarak Osmanlı ilk dönemi mimarisine uygun kanatlı camilerden olup çini işçiliğine ait de eşsiz eserler bulunmaktadır.

MURADİYE MEDRESESİ

Medrese,Sultan Murad tarafından cami ile beraber yaptırılmış,l855 depreminde büyük hasar görmüş olup l950 yılında restore ettirilmiştir.O zamandan itibaren dispanser olarak kullanılmaktadır.

MURADİYE İMARETİ

Külliye içersinde caminin kuzeydoğusunda bulunan imaret,cami ile beraber Sultan Murat tarafından yaptırılmıştır.Günümüzde lokanta olarak kullanılmaktadır.

MURADİYE HAMAMI

Caminin batısında bulunan hamam,cami ile beraber Sultan ll.Murad tarafından yaptırılmıştır.Günümüzde bu yapı şahıs mülkiyetinde hamam olarak çalıştırılmaktadır.

 TÜRBELER

Muradiye Camisi’nin güneybatısındaki sahada ll.Sultan Murad ile diğer padişah eş ve çocuklarına ait kabirlerin bulunduğu türbeler vardır.

KAYNAK:Bursa Büyükşehir Belediyesi

Yerel Gündem 21 Yayını -BURSA 2006

Çocukların Bursa Tarihi Konusunda Bilinçlendirilmesi ve Kentli

Kimliğinin Geliştirilmesi Projesi

BURSA’NIN TARİHİ YERLERİ

Ocak 9, 2007

YEŞİL KÜLLİYESİ

Yeri:Yeşil Semti.

YEŞİL CAMİSİ

Yeşil Camisi’ni Çelebi Sultan Mehmed yaptırarak l4l9 yılında ibadete açtırmıştır.Mimarı Hacı İVAZ Paşa’dır.

   Osmanlı mimarisinin maleze ve işçilik açısından en zarif şeklini gösteren,dünyaca ünlü bu camide, her biri sanat eseri olan Nakkaş Ali’ nin nakışları, Mecnun Mehmet’in çinilere görülmektedir.

   Caminin iç kısmında, yanlarda terazi merdaneleri, iki kubbe arasındaki kemerde altın gibi görünen süslü bir taş bulunmaktadır ki bu kilit taşıdır.Bu özellikler binanın temelden kubbeye kadar depremde sağlamlık derecesini gösterir.

YEŞİL İMARETİ

 Caminin güneydoğusunda bulunan imaret,camiyle beraber yaptırılmış olup günümüzde kafeterya olarak kullanılmaktadır.

YEŞİL MEDRESESİ

 Bu medrese cami ile beraber Çelebi Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış bir sultani medresedir ve medresede yüzyıllar boyunca devrin en ünlü alimleri ders vermiştir.l923 yılından itibaren Türk İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılmaktadır.

YEŞİL TÜRBE

Caminin güneyinde yüksekte bulunan türbeyi,Çelebi Sultan Mehmet sağlığında Mimar Hacı İvaz Paşa’ya yaptırmıştır.Tebrizli ustaların sanatkarane işçiliğinin yer aldığı türbede Çelebi Sultan Mehmet dışında kızları Selçuk ve Hafza Sultan,oğulları Mahmud,Yusuf,Mustafa ile süt annesi Daye Hatun’un kabirleri bulunmaktadır.Türbenin dışında da Hasan Can ve Sadrazam Aziz Ahmet Paşa’nın kabirleri bulunmaktadır.Camide görüldüğü gibi çini ve nakış işçiliğinin en güzellerini burada da görmek mümkündür.

 YEŞİL HAMAMI

Caminin güneybatı tarafında bulunan hamam Fatih devrinde l485 ‘den önce Sofu Bedrettin adındaki zat tarafından yaptırılmıştır.Bu zat hamamın karşısında bulunan medresesine gelir olsun diye bu hamamı yaptırmıştır.Ancak,sonraki yıllarda medrese yıkılmıştır.

KAYNAK:Bursa Büyükşehir Belediyesi

Yerel Gündem 21 Yayını-BURSA 2006

Çocukların Bursa Tarihi Konusunda Bilinçlendirilmesi

ve Kentli Kimliğinin Geliştirilmesi Projesi

BURSA’NIN TARİHİ YERLERİ

Ocak 9, 2007

Yeri: Yıldırım Semti

 YILDIRIM CAMİSİ

Külliyenin ortasında bulunan cami Sultan Yıldırım Bayezıd tarafından yaptırılmıştır.Osmanlı ilk devrine ait kanatlı camiler modelindedir.

 YILDIRIM MEDRESESİ

   Caminin kuzeybatı tarafında bulunan medrese l399 yılında Sultan Yıldırım Bayezıd tarafından yaptırılmış,l855 depreminde büyük hasar görmüş ve l948 yılında onarılmıştır.Günümüzde dispanser olarak kullanılmaktadır.

  YILDIRIM HAMAMI

   Külliye içerisinde caminin güneybatı tarafında bulunan hamam,cami ve medrese ile beraber yaptırılmıştır.Bugün de aynı amaçla kullanılmaktadır.

  YILDIRIM DARÜŞŞİFASI

   Yıldırım külliyesi dahilinde bulunan darüşşifa l390-l394 yılları arasında Yıldırım Bayezid tarafından tıp adamı yetiştirilmek üzere yaptırlmış bir medresedir ve Osmanlıların ilk hastanesidir.l855 depreminde büyük hasar gören bu yapı l990 yılında restore ettirilmiştir.Günümüzde göz hastanesi olarak kullanılmaktadır.

   YILDIRIM TÜRBESİ

   Külliye içindeki caminin kuzey tarafında bulunan Yıldırım Bayezid’e ait türbe,oğlu Süleyman tarafından l406 yılında yaptırılmış olup,mimarı Ali Bin Hüseyin’dir.Türbede,Yıldırım Bayezıd’dan başka,İsa Çelebi ve hanımının kabri ve ayak ucunda da kime ait olduğu belirlenemeyen iki kabir bulunmaktdır. 

KAYNAK:Bursa Büyükşehir Belediyesi

Yerel Gündem 21 Yayını BURSA 2006

Çocukların Bursa Tarihi Konusunda Bilinçlendirilmesi ve

Kentli Kimliğinin Geliştirilmesi Projesi

BURSA’NIN TARİHİ YERLERİ

Ocak 9, 2007

HÜDAVENDİGAR KÜLLİYESİ

Yeri: Çekirge Semti.

HÜDAVENDİGAR CAMİİ

   Bu Camiyi Sultan l. Murad Hüdavendigar l363 yılında yaptırmıştır.İtalyan mimarlarının uyguladığı sistemin görüldüğü caminin mimarı belli değildir.Caminin üst katı medrese olarak yapılmıştır.

   HÜDAVENDİGAR İMARETİ

   Külliyenin içinde bulunan caminin batı tarafında imareti vardır.Bu imaret de cami ile beraber yapılmış ancak l855 depreminde yıkılmış ve l904 yılında Sultan Abdülhamit tarafından yeniden yaptırılmıştır.Yoksulların yemek ihtiyacını karşılayan bu yapı günümüzde sosyal faaliyetler için kullanılmaktadır.

  HÜDAVENGİDAR HAMAMI ( Cık Cık Hamamı)

  Caminin doğu tarafında tek kubbe altında Cık Cık diye anılan bir hamam ve tuvaletler bulunmaktadır.Günümüzde de aynı amaçla hizmet vermektedir.

   HÜDAVENGİDAR MEKTEBİ.

   Caminin kuzeyinde,türbenin doğu tarafında Hüdavendigar tarafından yaptırılmıştı.Yakın zamana kadar var olan bu yer,daha sonra yıkılmıştır.

   HÜDAVENDİGAR TÜRBESİ

     Caminin karşı tarafında l389 yılında l.Kosava Savaşı’nda şehit olan Sultan Murat’ a ait bir türbe bulunmaktadır.Bu türbe de l855 yılında hasar görmüş ve onarılmıştır.Türbe içinde aynı zamanda oğlu Yakup Çelebi,torunu Süleyman Çelebi,Süleyman Çelebi’nin oğlu Orhan Bey,Yıldırım Bayezid’in oğlu Musa Çelebi ve Şehzade Mehmet’e ait kabirler ile kime ait olduğu bilinmeyen kabirler bulunmaktadır.

KAYNAK: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Yerel Gündem 21 Yayını BURSA 2006

Çocukların Bursa Tarihi Konusunda Bilinçlendirilmesi ve

Kentli Kimliğinin Geliştirilmesi Projesi