Archive for Nisan 2008

SAPIK VAR

Nisan 29, 2008
29 Nisan 2008
Sapık var!

ERKEK 76, kadın 26 yaşında.

50 yaş fark!

Aslında bize ne… Hani ne derler, “Alan razı, satan razı.”

Fakat insan refleks olarak bağırmak istiyor… “Sapık var!”

Hani konu komşunuzda varsa böyle aralarında 50 yaş fark olan çift, çoluğu çocuğu uzak tutun derim!

Nitekim bu yazıya vesile olan beyefendiye(!) 26 yaşındaki karısı yetmemiş, önce 20 yaşındaki bir genç kıza meyletmiş, sonra 14 yaşında çocukta karar kılmış!

O şimdi mahpus!

* * *

76 yaşında bir erkekle 26 yaşında bir kadın, ne konuşurlar, beraber gülebilirler mi, uyku saatleri birbirini tutar mı falan… O konulara girecek değilim. Belli ki bu “tuhaf” çiftlerin böyle bir derdi olmuyor.

Erkeğin derdinin ne olduğunu az çok tahmin edebiliyoruz. Eksik olmasın, Hüseyin Üzmez bizi “örnek”siz bırakmadı!

Ben daha çok, kendinden 50 yaş büyük erkeği kocalığa kabul eden kızların ruh halini merak ediyorum.

Daha yolun başındaki bir genç kızın “son çare”si midir bu adamlar?

“Aşk” diyenler olacaktır şimdi…

Sahi… “Aşk” var di mi?

“Hızır” gibi yetişip rezilliklerin üstünü örtmeye yarıyor!

Bir de “din” var böyle. Dört kadınla halvet olmaya kalkanların sığınağı!

Yutuyoruz biz de!

Uzatmayayım, kadınlara da en az erkekler kadar kızıyorum. Yaptıkları “yardım ve yataklık” suçu bir nevi.

* * *

Diyeceksiniz ki, “Erkekle kadın arasında kaç yaş fark olursa sapıklık sayılmaz?”

Rakam veremem.

Hem dedim ya… “Alan razı satan razı” olduktan sonra.

Ama 50 yaş fark…

Çok be arkadaşlar!

İnsanın vicdanını sızlatıyor.

Akla iyi şeyler gelmiyor. Kalp ne kadar temiz tutulmaya çalışılırsa çalışılsın…

Hele Hüseyin Üzmez gibileri de çıkınca insanın karşısına…

MIŞ-MUŞ

CHP’de Deniz Baykal 10. kez liderlik koltuğuna oturmuş; parti içi muhalefet tasfiye edilmiş.Koltuğa oturuyorlar, muhalefet yapıyorlar, iktidar oluyorlar… Kendi aralarında oyalanıyorlar.

Erkek beyni trafikte mağara adamı gibiymiş.Bu durumda bir de “Kendini devamlı direksiyonda zannetme” sorunları olduğu anlaşılıyor!

Avrupa ilanla astronot arıyormuş.Biz daha overlokçu açığını kapatamadık!

Kadına kötü muamelede ilk 10’daymışız.Buna da şükür, ilk 3’e girmek de vardı!
PAKİZE SUDA

Reklamlar

YABANCI GENERALLERE VERİLEN DERS…

Nisan 29, 2008

 

  Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı’nda Viyana’dadır. Generaldir. Bir otelde kalmaktadır. Birçok ecnebi generaller ve diplomatlar da bu otelde kalmaktadır. Mustafa Kemal, yemek salonuna indikçe Avusturyalı bir diplomat ailenin kendisine küçümseyerek baktığını hissediyor. Bir kolayını bulup bu aile ile tanışıyor. İlk fırsatta Mustafa Kemal’e askerlikten bahis açarak bu mesleğin bilgi ile beraber tecrübeye de ihtiyacı olduğunu söylüyorlar ve hemen arkasından da: “Türk Ordusu’nda sizin gibi genç generaller çok mudur?” diyorlar. Mustafa Kemal bunlara unutamayacakları bir ders vermek istiyor. Ve iki gün sonra aynı aileyle birlikte yemek yiyorlar. Mustafa Kemal, Avusturyalıların genç general Napolyon’a karşı kaybettikleri meşhur Olm Meydan Muharebesi’ni anlatmaya başlıyor ve sözü şöyle bitiriyor: “Evet muhterem baylar; Fransız Orduları’nı sevk ve idare eden Napolyon da Olm Meydan Muharebesi’ni kazandığı zaman çok genç bir generaldi.” Avusturyalılar bundan sonra ne Mustafa Kemal ile yemek yemişler ve ne de Türk generallerinden ve tarihten konu açmışlardır. ( Niyazi Ahmet Banoğlu )

Atatürk’e Hakaretten Sanık Köylü

Nisan 29, 2008

 

             Atatürk’e hakaretten sanık bir köylü hakkında takibat yapılıyordu. Durumu Atatürk’e arz ettiler. “Mahkemeye veriyoruz” dediler. “Size küfür etmiş.” Atatürk sordu: “Ben ne yapmışım ki ona?” Evrakı tetkik edenler açıkladılar: “Gazete kâğıdı ile sardığı sigarayı yakarken kâğıt tutuşmuş da ondan.” Atatürk bunu söyleyen bir milletvekilidir. Atatürk sormuş: “Siz hiç gazete kâğıdı ile sigara içtiniz mi?” “Hayır.” “Ben Trablus’tayken içmiştim, bilirim. Pek berbat şey. Köylü bana az küfretmiş. Siz bunun için onu mahkemeye vereceğinize, ona insan gibi sigara içmeyi sağlayınız!”
( Hilmi Yücebaş ) 

UNUTTURULAN ATATÜRK-UĞUR MUMCU

Nisan 18, 2008
 
 

UNUTTURULAN ATATÜRK…

Atatürkçülük ne demektir?
Atatürkçülük, kısaca ulusal bağımsızlık ve ulusal onur demektir. Atatürkçülük, özetle antiemperyalist bir kurtuluş savaşını başlatan ve sürdüren bir eylem ve öğretidir.

– Amacımız , ulusal sınırlarımız içinde toprak bütünlüğümüzü ve ulusal tam bağımsızlığımızı sağlamaktır. Buna engel olmak üzere karşımıza çıkacak kuvvet, kim ve ne olursa olsun hiç duraksamadan çarpışırız ve başarı kazanırız. Bu konuda karar ve inancımız kesindir.

Atatürkçülüğü, “tam bağımsızlık” inancından ayırmanın ve çok yönlü uluslararası ipotekleri “Atatürkçülük” adına savunmanın hiç olanağı yoktur. Kurtuluş Savaşı’nın başlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bütün programlarına dayanağı, şu iki temeldir: Tam bağımsızlık, kayıtsız koşulsuz ulusal egemenlik!..

– Tam bağımsızlık demek, elbette, siyaset, maliye, iktisat, adalet, askerlik, kültür gibi her alanda tam bağımsızlık ve özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamı ile bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir. Biz, bunu sağlamadan ve elde etmeden başarıya ve esenliğe erişeceğimiz kanısında değiliz…

İşte Atatürk budur, işet “Atatürkçülük” budur…

Kurtuluş Savaşı, kökeninde “antiemperyalist” ve “antikapitalist” düşüncelerin kutsal harcını taşır:

– Biz bu hakkımızı saklı tutmak, bağımsızlığımızı emin bulundurmak için genel kurulumuzca, ulusal kurulumuzca bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı kavga vermeyi uygun gören bir yolu izleyen insanlarız.

Bu sözleri söyleyen ve her adımında ulusal bağımsızlığı, devrimci ve ilerici bir dünya görüşü ile sağlayıp pekiştiren Atatürk’ü bugün içine itildiğimiz ekonomik tutsaklığın temeli ve adı gibi görmek, Atatürk’e ve Atatürkçülüğe karşı yapılabilecek en ağır ve de en sinsi saldırıdır.

Atatürkçülük bağımsızlık demektir, Atatürkçülük ulusal onur demektir, Atatürkçülük devrimcilik demektir. Kurtuluş Savaşımızın ve ulusal devrimlerimizin önderi Mustafa Kemal, bugünkü emperyalist ilişkileri daha o günden görmekteydi:

– Karşılıklı güvenlik ve esenlik, bütün dünya uluslarının üzerinde titremesi gereken bir mutluluk ilkesidir. Ancak bu ilke bütün uluslar için gerçekleşmedikçe, genel bir barışma sağlamaktan çok, sömürülmek istenen birtakım uluslara karşı, bir takım güçlü ulusların yeni davranış ve ayrıcalıklar kazanmasını sağlamak niteliğinde görülse yeridir. Hele uluslararası silah alışverişinin, birtakım ulusların denetimi altında tutulmasını sağlayacak önlemlerin alınması bu kuşkuyu artırmaktadır…

Unutturulan, unutturulmak istenen Atatürk ve Atatürkçülük budur! Televizyon ekranlarında Türk halkına tanıtılmayan, anımsatılmayan sözler de işte bu sözlerdir:

– Biz Batı emperyalistlerine karşı yalnız kurtuluş ve bağımsızlığımızı korumakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda Batı emperyalistlerin güçleri ve bilinen her aracı ile Türk ulusunu emperyalizme araç yapmak istemelerine engel oluyoruz. Böylece bütün insanlığa hizmet ettiğimiz kanısındayız…

“Ezilen uluslar bir gün ezen ulusları yok edeceklerdir” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, yeniden ezilen ulusların, Asya ve Afrika halklarının bayrağı yapmak, biz Atatürkçülerin, biz devrimcilerin namus borçlarıdır.

– Bütün dünya bilsin ki benim için tek yanlılık vardır. Cumhuriyet yanlılığı, düşünsel ve sosyal devrim yanlılığı…

Atatürk’ün bütün dünyaya duyurduğu bu ilerici ve devrimci düşünceleri ne yazık ki, ülkeyi Atatürk’ten sonra yöneten, yönettiğini sanan politikacılar eliyle hançerlendi ve Atatürk, gerçek nitelikleri ile değil, beylik anma törenlerinin donmuş kalıpları olarak tanıtılmak ve benzetilmek istendi.

Atatürk’ü hiç olmazsa bu yıl, gerçek nitelikleri ile tanıtabilirsek, geçmiş dönemlerin ihanetleri bir ölçüde unutulmuş olur. Kurtuluş Savaşı’nın yüce önderini “Atatürk Yılı”nda inançla selamlıyoruz:

Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa…

06-ocak-1981   UĞUR MUMCU

FAYDALI ADRESLER

Nisan 16, 2008

Gerektiğinde bazen saatlerce aradığımız adresler…….

 
Sadece  bir tıklama yeterli !!!

1.        T.C.  Kimlik Numarası <http://tckimlik.nvi.gov.tr/> Sorgulama <http://tckimlik.nvi.gov.tr/>
2.        SSK  Hizmet Sicil Sorgulama <http://fks.ssk.gov.tr/hizmet/jsp/sicilgir.jsp>
3.        SSK  Emeklilik Günü Sorgulama <http://fks.ssk.gov.tr/nezaman/sskform1.jsp>
4.        Sağlık  Karnesi Sorgulama <http://www.ssk.gov.tr/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_52K>
5.        Aracınızın  Vergi Borcunu Sorgulama <http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/Plakaal?OpenForm>
6.        Ceza  ve MTV Sorgulama <http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/MainIVD?OpenFrameSet>
7.        Doğalgaz  Fatura Sorgulama <http://www.igdas.com.tr/index_konutabone.asp?link=fatsorgu>
8.        Milli  Piyango Sonuçlarını  Sorgulama <http://www.millipiyango.gov.tr/millipiyangosonuc.html>
9.        Sayısal  Loto Sonuçlarını Sorgulama <http://www.millipiyango.gov.tr/sayisallotosonuc.html>
10.      A.Ö.F.  Sınav Sonuçlarını Sorgulama <http://aofburo.anadolu.edu.tr/>
11.       At  Yarışı Sonuçlarını Sorgulama <http://www.tjk.org/S/Netice/Netice.aspx?l=1>
12.      LES  Sonuçlarını Sorgulama <http://www.osym.gov.tr/BelgeGoster.aspx?DIL=1&amp;BELGEBAGLANTIANAH=15>
13.      ÖSYS  Sonuçlarını Sorgulama <http://www.osym.gov.tr/BelgeGoster.aspx?DIL=1&amp;BELGEBAGLANTIANAH=175>
14.      KPDS  Sonuçlarını Sorgulama <http://www.osym.gov.tr/BelgeGoster.aspx?DIL=1&amp;BELGEBAGLANTIANAH=28>
15.      İETT  Kayıp Eşya Sorgulama <http://www.iett.gov.tr/kayip_esya.php>
16.       PTT  Posta Kodu Sorgulama <https://interaktif.ptt.gov.tr/postakod2/index.php3>
17.      Vergi  Kimlik Numarası Sorgulama <http://ethk.mb-ggm.gov.tr/vkn_sorgu/VKNoSorguInput.jsp>
18.      Kayıp  Şahıs Sorgulama <http://www.iem.gov.tr/iem/?s=115>
19.      Sahte  Para Sorgulama <http://www.iem.gov.tr/iem/?s=118&amp;PHPSESSID=adb1368e3fe0d8188bb1cdb8b184740f>
20.      Sürücü  Ceza Puanı Sorgulama <http://www.iem.gov.tr/iem/?m=2&amp;s=55>
21.      OGS  Bakiye Bilgi Sorgulama <http://www.ziraat.com.tr/fiyatlar/ogs_ucretleri.html>
22.      TCMB  Döviz Kurlarını Sorgulama <http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.html>
23.      TürkTelekom  ADSL Kota Sorgulama (AYLIK) <http://adslkota.ttnet.net.tr/>
24.      ADSL  Hız Testi ve IP No – Speedtest  Sorgulama <http://speedtest.ttnet.net.tr/>
25.      Yurtdışı  Domain İsmi Sorgulama <http://www.whois.com/>
26.      Yurtiçi  Domain İsmi Sorgulama <https://www.nic.tr/>
27.      Çalıntı  Kayıp Cep Telefonu Sorgulama <http://www.ankaraemniyet.gov.tr/html/online/telefon/index.php>
28.      444’le  Başlayan Özel Servis Numaralarını  Sorgulama <http://www.telekom.gov.tr/webtech/default.asp?sayfa_id=128>
29.      Farklı  Kategorilerde Chat Odası Sorgulama   <http://www.chatlist.com/>
30.      IP  Adresini Tesbit Ettiğiniz Kişiyi Sorgulama   <http://www.ripe.net/whois>
31.       YÖK  Tez Sorgulama <http://www.yok.gov.tr:8080/YokTezSrv?USER=INTERNET>
32.      İlaç  Fiyatları ve Fiyat Sorgulama <http://www.selcukecza.com.tr/>
33.      Farklı  Formatlarda Müzik Parçası <http://www.gshome.com/> Sorgulama <http://www.gshome.com/>
34.       Müzik  Parçalarının Sözlerini <http://www.music-sites.net/mediasearch/lyrics.html> Sorgulama <http://www.music-sites.net/mediasearch/lyrics.html>
35.      İstanbul’da  Nöbetçi Eczane Sorgulama <http://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/nobetler/ngiris.asp>
36.      İnternette  Sesli Arama <http://www.speegle.co.uk/>
37.      Şu  Anda Dünyanın Hangi Bölgeleri Gündüzü, Hangileri Geceyi  Yaşıyor? <http://www.worldtimezone.com/datetime.htm>  
38.      Dünya  Üzerindeki Farklı Takvimlere Göre Bugünkü Tarihi  Sorgulama <http://www.cs.washington.edu/homes/dougz/date/>  
39.      Dünyanın  Farklı Bölgelerinden 60,000’in Üzerindeki Otel Hakkında Bilgi ve  Rezervasyon <http://www.all-hotels.com/> Sorgulama <http://www.all-hotels.com/>
40.      Farklı  Dillerde Argo Terim ve İşaretleri  Sorgulama <http://www.slanguage.com/>
41.      Bilgisayarınızda  Trojen Olup Olmadıgını Online <http://scan.sygatetech.com/> Sorgulama <http://scan.sygatetech.com/>  
42.       İnternet  Bağlantınızın Hızını  Sorgulama <http://promos.mcafee.com/speedometer/test_0150.asp>
43.      Kısaltmaların  Anlamlarını <http://www.acronymfinder.com/> Sorgulama <http://www.acronymfinder.com/>
44.      Piyasaya  Çıkacak Yeni Ürünleri  Sorgulama <http://www.comingsoon.net/>
45.      25,000’in  Üzerinde Tanınmış İnsanın Yeraldıgı Veritabanında Biyografi Sorgulama   <http://www.biography.com/>
46.      16.000’in  Üzerinde Elektronik Kitabın Yer Alaldığı Veritabanında Kitap  Sorgulama <http://www.gutenberg.net/>  
47.      Arama  Motorlarının Teknik Özelliklerini  Sorgulama <http://www.searchengineshowdown.com/>
48.      Dünyanın  Her Noktasında Size En Yakın ATM Makinalarının Koordinatlarını   <http://visaatm.infonow.net/bin/findNow?CLIENT_ID=VISA> Sorgulama <http://visaatm.infonow.net/bin/findNow?CLIENT_ID=VISA>  
49.      Yıllık  Gelirinize Göre Dünyanın Kaçıncı Zengini Olduğunuzu  Sorgulama <http://www.globalrichlist.com/>  
50.      Ulkeler  Arası Saat Farklarını  Sorgulama <http://www.timeticker.com/>  
51.      Dünyanın  Herhangi Bir Bölgesinin 10 Günlük Hava Durumunu  Sorgulama <http://www.weather.com/>  
52.      Güncel  ve tarihi dünyanın tüm bölgelerine Yönelik Harita  Sorgulama <http://www.lib.utexas.edu/maps/index.html>  
53.      Diğer  Gezegenlerdeki Ağırlığınızı  Sorgulama <http://www.exploratorium.edu/ronh/weight/>  
54.      Herhangi  Bir Ürünle İlgili İnternet Üzerinden Farklı Fiyat   <http://www.mysimon.com/> Sorgulama <http://www.mysimon.com/>  
55.      Karayollarında  Kapalı Yol Sorgulama <http://www.kgm.gov.tr/yoldurum/kapalyol.htm>  
56.      Şehirlerarası  Mesafe Sorgulama <http://www.kgm.gov.tr/il1.asp>  
57.      Uluslararası  Film Festivallerini  Sorgulama <http://www.filmfestivals.com/index.shtml>
58.       İlaç  Fiyatı Sorgulama <http://www.izmireczaciodasi.org.tr/ilac_fiyat.asp>
59.      Online  Kasko Prim Sorgulama <http://www.sigortam.net/arac/1.asp?SENDER=AFF_MAXIONLINE>
60.      Emeklilik  Yaşı Sorgulama <http://www.emekli.gov.tr/bilgi/NezamanEmeklilikServlet1>
61.       Emeklilik  Maaşı Sorgulama <http://www.emekli.gov.tr/bilgi/MaasHesaplaServlet1>
62.      Gelir  Vergisi Sorgulama <http://ethk.mb-ggm.gov.tr/eThk/gv.jsp>
63.      Gelir  Vergisi Gecikme Zammı Faiz  Sorgulaması <http://ethk.mb-ggm.gov.tr/eThk/gz.jsp>
64.      Bağkur  Emeklilik Sorgulaması <http://www.bagkur.gov.tr/cgi-bin/hesaplatamemeklilik?>
65.      Günlük  Kalori Sorgulaması Yediklerinizi İşaretleyerek Günlük Aldığınız Kaloriyi  Hesap Edebiliyorsunuz <http://diyet.i8.com/kalorihesap.htm>
66.      Kredi  Kartına Gelen Faiz Borcunun  Sorgulaması <http://www.fcdonline.com/creditcard.html>  
67.      İşten  Ayrılırken Kıdem ve İhbar Tazminatı  Sorgulama <http://www.personelonline.com/kidem.asp>
68.      Netten  Brüte Ücret Sorgulama <http://www.personelonline.com/netbrut.htm>  
69.      Emekli  Sandığı Hizmet Süresi  Sorgulama <http://www.emekli.gov.tr/bilgi/HizmetHesabiServlet1>  
70.       THY  – Online Bilet Sorgulaması <http://www3.thy.com/troyaonline/schedule.tk>
71.       Sigortalı  Hizmet Dökümü Sorgulama <http://fks.ssk.gov.tr/hizmet/jsp/sicilgir.jsp>  
72.      Dünya  Şehirlerinde Şu Anki Saati  Sorgulama <http://www.timeanddate.com/worldclock/>
73.       THY  Uçuş Saatlerini Sorgulama <http://www3.thy.com/deparr/arrdep.jsp?lang=tr>
74.       2006-2007  Resmi Tatil Günlerini  Sorgulama <http://www.linkdunyasi.com/Resmi_Tatiller.html>
75.      Milli  Kütüphane Veritabannda Yayın  Sorgulama <http://www.mkutup.gov.tr/scan-tur.html>
76.       İstanbul  2005 Kamu İhale İlanlarını  Sorgulama <http://www.istanbul.gov.tr/Default.aspx?pid=36>
77.      Milli  Piyango ve Loto Sonuçları <http://www.millipiyango.gov.tr/>
78.      Deprem  Tahmini Projesi <http://www.deprem.cs.itu.edu.tr/>

79.      Türkiyenin en kaliteli mail grubu <http://www.otokeyif.com/>


Fatura  Sorgulama – Borç Öğrenme ve Diğer Hesaplamalar  
1.        Turkcell  Fatura Öğrenme <http://www.turkcell.com.tr/index/0,1027,1005,00.html>
2.        Telsim  Fatura Öğrenme <http://www.telsim.com.tr/servisler/bilgi_servisleri/CepFatura/index2.php>
3.        Türk  Telekom Borç Sorma <http://fatura.telekom.gov.tr/>
4.        Aria  Borç Sorma Servisi <http://www.portaria.com/aria/aaa.class/Portal?cmd=genLoginBox&amp;afterLoginCmd=otherapps&amp;app=invoice>   
5.        SSK  Hizmet Sicil Sorgula <http://fks.ssk.gov.tr/hizmet/jsp/sicilgir.jsp>
6.        SSK  Emeklilik Gün Hesabı <http://fks.ssk.gov.tr/nezaman/sskform1.jsp>
7.        Emekli  Maaşınızı Sorgulama <http://fks.ssk.gov.tr/webdata/webdata.jsp>
8.        İgdaş  Borç Sorma Servisi <http://www.igdas.com.tr/diger/faturasorgu.htm>
9.        İSKİ  Borç Sorma <https://online.iski.gov.tr/>
10.       Vergi  kimlik Kartı Sorgula <http://www.maxionline.net/vergikartikontrol.htm>
11.      T.C.  Kimlik No Sorgulama <http://tckimlik.nvi.gov.tr/>
12.      Bireysel  Emeklilik Analizi. <http://213.161.145.232/BEM/analiz.jsp>
13.       Farklı  hesaplamalar <http://www.turkish-media.com/hesap/hes_mak.htm>
Telefon  ve SMS Mesajları  
1.        Ücretsiz  Cep Mesaj Servisleri <http://www.maxionline.net/freesms.htm>
2.        Turkcell  Cep Mesaj <https://www.turkcell.com.tr/csi/unified/login.jsp>
3.        Telsim  Cep Mail <http://www.telsim.com.tr/servisler/iletisim_servisleri/CepMail/index2.php>
4.        118  Bilinmeyen Numaralar <http://www.ttrehber.gov.tr/>
5.        Aria  Cep Mesaj <http://www.portaria.com/aria/aaa.class/Portal?cmd=genLoginBox&amp;afterLoginCmd=otherapps&amp;app=websms>
6.        Türk  Telekom Hizmet Fiyatları <http://www.telekom.gov.tr/webtech/default.asp?sayfa_id=25>
7.        Bedava  SMS Gonderme (Gunde 8 adet) <http://www.sms.ac/d3fault.asp>
Dünyadan  ilginç bağlantılar
1.        Dünyanın  her noktasında size en yakın ATM makinalarının koordinatlarını  öğrenebilirsiniz <http://visaatm.infonow.net/bin/findNow?CLIENT_ID=VISA>
2.        Her  türlü finans hesabınızı online yapma  imkanı <http://www.financenter.com/consumertools/calculators/#college>  
3.        Güncel  ve tarihi dünyanın tüm bölgelerinin  haritaları <http://www.lib.utexas.edu/maps/index.html>  
4.        Sanal  Nobel Müzesi Nobel e-Museum <http://www.nobel.se/>  
5.        Son  80 yılda dunyayı degistiren 80  gün <http://www.time.com/time/80days/231029.html>
6.        Tum  Dunya’da gece, ayni karede! <http://www.redrat.net/blackhole/earthlights.htm>
7.        Dünyanın  farklı noktalarını web kamera ile  izleyebilirsiniz <http://www.earthcam.com/>
8.        Yıllık  gelirinizi yazın tüm dünya insanları içinde zenginlik sıralamasında  kaçıncı sırada olduğunuzu bulun (Dünyanın kaçıncı zenginisiniz)   <http://www.globalrichlist.com/>
9.        Ulkeler  arası saat farkları <http://www.timeticker.com/>  
10.      İnternet  üzerinde online hesap  makinaları <http://www.calculator.com/index.html>     
11.      Dünyanın  herhangi bir bölgesinin 10 günlük hava durum  raporu <http://www.weather.com/>

 

GEZİ NOTLARI…

Nisan 15, 2008

 

atam

 

 

 

 

 

 

 

Selma, bir sivil toplum örgütünde,  bulunduğu şehrin tarihi yerlerini öğrencilere gezdiriyor,gönüllü rehberlik yapıyordu.Her gezi öncesi içinde bir heyecan, bir kaygı olurdu. Edindiği bilgileri bir gün içerisinde ,  yeterince anlatamamaktan ve öğrencilerin dikkatini toplayamamaktı korkusu.. Görevli otobüs öğrencileri okullarından aldıktan sonra, belirli bir yerden de Selma yı alırdı, araca   bindiğinde

Okuldan gelen öğrenci ve başlarında ki görevli öğretmen ile kısa bir tanışmadan sonra gezi başlardı.. Öğrencilerin tarihe ve tarihi  yerlere olan  ilgileri  kısa bir süre içerisinde belli olurdu..Dikkatlerini toparlamakta Selma ya düşüyordu..Bulunduğu şehrin tarihi yerleri hakkında bilgiler verirken, kendi kültürümüz hakkında da bilgiler vermeyi ihmal etmiyordu.

   

 Gezdirdiği bütün okulları, Şehitlerin bulunduğu mezarlığa da götürüyordu, Selma.

 

  Orada ki yaşanan duygusal anlar da, öğrenciler ile kaynaşmalarına yardımcı oluyordu..

Şehitliğe ilk girdiklerinde bütün şehitlerimiz için dua ettikten sonra, tek tek dolaşıyorlar, onlar hakkında bilgiler ediniyorlardı..

 

Selma mezar taşlarında yazılanları özellikle okumalarını istiyordu. Yurdumuzun her yanından, Kars,Diyarbakır, Bilecik,Bursa, İstanbul, Konya, Van heryerden şehitlerimizin olduğunu, Ülkemizi bölmek isteyenlerin oyununa gelmememiz gerektiğini anlatıyordu..

 

Her şehitliği gidişinde orada, yavrusunun mezarı başında durmadan dua eden

 anne ve babalar oluyordu..Onları hiç yalnız bırakmıyorlardı..

 

Yine bir okul gezisi sırasında,  Ahmet dikkatini çekti, Selma nın..Diğerlerinden  biraz daha  haşarı, söz dinlemeyen bir yapısı vardı..İkaz edince uysallaşıyor kısa bir süre sonra da eski haline geri dönüyordu..Şehitliğe geldiklerinde dua edildikten  sonra, l0 dk izin verdi Selma..

Bu süre sonunda toparlanılması gerektiğini daha gezilecek çok yer olduğunu söyledi..O sırada Ahmet in bir Şehit mezarının başında durup dua ettiğini gördü.., Ahmetin öğretmeni ,Selma nın yanına gelerek babasının mezarı dedi..Selma ne diyeceğini bilemedi..Ahmet in yanına giderek babası için dua okuduktan sonra, bir süre öylece kaldılar..Başını okşadı Ahmet in..Selma ya dönerek, bende babam gibi asker olacağım dedi..

 

Diğer bir gezide ise Şehitler Mezarlığı ziyaret edildikten sonra, yürüyerek tarihi yerleri gösterecekti Selma.. O sırada yanındaki  bir öğrenci yavaş bir ses ile “ Şehitler Ölmez, Vatan

Bölünmez “ diye kendine göre bir tempo tutturmuştu.

 

Niye yüksek sesle söylemiyorsun dedi , Selma.. Yanımızda olan l0 kişilik grup hep bir ağızdan “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez  “ diye slogan atmaya başladı..Öğrenci gezilerine genelde 25 -35 arasında öğrenci ve öğretmenler katılırdı. Arkamızdan gelen öğrencilerde aynı şekilde slogan atmaya başlayınca, çevremizdekilerde buna destek verdi, hatta evlerinden çıkan bayanlar alkışlıyordu..Sizler sağolun çocuklar ve alkış sesleri, duygusal anlar, artık hepimiz ağlayarak,  l saat kadar devam etti bu durum..Bu birlik olduktan sonra, bizim sırtımızı kimse yere getiremez dedi. Selma..”Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar “ marşı ile devam edildi geziye.. Gelecek nesil Vatanımıza sahip çıkacaktı..Bundan hiç şüphesi yoktu..Selma’nın……

 

Nuran AYAN

 

ORHAN VELİ’YE HAVADİSLER

Nisan 13, 2008

 

 

 

 

 

Nereden başlasam
Nasıl anlatsam bilmiyorum
Neresini tutsam elimde kalıyor şu İstanbul’un
Yaşasaydın da, görseydim seni
İstanbul’u dinliyorsun
İyi ediyorsun
Hem de gözlerin kapalı ha…!
Bak bunu iyi etmiyorsun

Uzun zaman oldu öleli
Bir İstanbul sevdalısı olarak
Merak ediyorsundur İstanbul’u
Dinle öyleyse

Karşı komşum Ökkeş
Eve sarhoş gelmiş
Karısı çığlık çığlığa
Sokağa zor atmış kendini
Önce klip çekiyorlar sandım
Yürüyorum dikenlerin üstünde şarkısına
Sonra anladım ki
Kaçarken ayakkabılarını giyememiş zavallı
Ayaklarına taş batmış
Hem de kanamış
Sürekli zıplayışı işte bundanmış

Üst kattaki komşum
İsmi önemli değil
İlkokul öğretmeni kendisi
Mürekkep yalamış adam
Kırk sekiz saattir teybin sesini kapatmadı
Piç etti hafta sonunu be usta
Dinlediği şarkıların hepsi arabesk
Sen şimdi arabeskinde ne olduğunu bilmezsin ya
Neyse
Daha senin bilmediğin neler çıktı be usta
Anlatsam yüreğine oturur
Sana kıyamıyorum
Kıyamıyorum ama
Bunları bilmekte hakkın yani

Alt katında meyhane ki sorma gitsin
Bardak sesleri sarhoş naralarına
Tabak sesleri zoraki atılan kadın kahkahalarına karışıyor

Yanlış anlama usta
Bir ben değilim
Etrafı sarılmış olan
Bütün İstanbul kuşatma altında

Bak mesela
Senin zamanında sadece köpekler havlardı değil mi
Şimdi arabalarda köpek gibi havlıyorlar
Gerçek köpekler fazla direnemedi
Kısa zamanda havlu attılar

Bir düşün usta
Bir düşün
Taksim meydanında otomobiller
Eşek gibi anırıyor
İt gibi havlıyorlar
Taksim ki senin zamanında
Kravatsız çıkılmazdı
En büyük erdemdi saygı
Kimse kimseden rahatsız olmazdı

Ah ustam ah
Kusura bakma
Senide üzüyorum ama
Bir duysan
Bir duysan şu İstanbul’dan gelen sesleri
Öldüğüne sevinirsin

Siren sesleri
Silah sesleri
Ambulans sesleri
Bunlara eşlik eden havai fişekler
Evlerde uykusuz insanlar
Fal taşı olmuş gözleri
Darmadağınık döşekler

Evet usta
İstanbul’u dinliyoruz
Ve işte bu yüzdendir ki
Hiç ama, hiç uyuyamıyoruz

Senin zamanında
Aheste çekiliyordu kürekler ki
Mehtap uyanmasın
Rivayet değilse eğer
Şimdilerde mehtabı pavyona düşürmüşler
Sarhoş masalarına meze olmuş zavallı

Yani benim güzel ustam
Desem ki şimdi ben
İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı
İsmail Dümbüllü kadar komik olurum
Gülerler bana be usta
Gülerler bana

Yanlış anlama usta
Senin kadar olmasam bile
Kırk yıllık İstanbul’luyum bende
Bakırköy’lüyüm
Bilirim küreklerin aheste çekildiği günleri
Yoksa bu kadar ağırıma gider miydi?
Böyle ağlamaklı olur muydum yoksa
Ağrıma gidiyor usta
Ağrıma gidiyor işte

Hadi bülbül kalmadı
Nazik hayvanlar
İstanbul’un bu haline fazla dayanamadılar
Tamam onu anlarım ama
Martılar nereye gitti usta
Martılar nereye gitti

Usta
Başını ağrıttım
Kusura bakma
Benden bu kadar
Burası oldukça kalabalık
Etrafımda bana gülüşüyorlar
Bakırköy’lüyüm dedim ya
Deli sanıyorlar
Delinin zoruna bak
Ölüyle konuşuyor diyorlar

Anlamıyorlar usta
Anlamıyorlar işte
İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı
Diyebilseydim keşke

SEYİT KARAKAŞ