Archive for Şubat 2008

Kırksekiz yıl daha yaşamasam da…

Şubat 21, 2008

Kırksekiz yıl daha yaşamasam da….

Gözlerim yaş dolu, dalarım düne.
Kolay gelmedik ki, bizler bu güne.
Ömrüm çaba ile, yollarda geçti.
Kimler gelip geçti, kimleri seçti.

Gelecek karanlık, beni korkutur.
Ülkemin neslini, kimler uyutur?
Sil baştan yeniden, yazık değil mi?
Kırksekizyıl daha, ben yaşamam ki.

Camdan bakıyorum, gözlerim de yaş.
Kuş konmaz mı dala! ? çocuklar da taş.
Dardaki baş mıydı, söyle saksağan?
Gözümün yaşıyla, içimi yakan.

Kırksekiz yıl daha, yaşamasam da,
Elimde bayrağım, düşerim yola.
Giderken düz yolda, düşün atanı,
Kolay kazanmadık, biz bu Vatanı..

Nuran Ayan

Bu şiirin hikayesi:

6+5=11 Hece vezni ve aabb ccdd Kafiye düzeni ile yazmağa çalıştığım bu duygularımın şekillenmesinde benden yardımlarını esirgemeyen, bilgi ve tecrübeleriyle destek olan sayın Ozan Glider’e

teşekkürlerimi sunarım.

Reklamlar