SEYİT ONBAŞI…

 
 
 

 Düşman zırhlılarından bir tanesi (Ocean) sağa sola alev kusarak hızla ilerliyordu. Seyit Onbaşı, hemen istihkamdaki toplara bir göz attı. Bir tanesi dışında hepsi kullanılamaz derecede hasara uğramıştı. Çalışır vaziyette olan topa ait mermileri kaldırıp namluya sürülmesine yardımcı olan vinç tertibatının parçalanmış olduğunu fark etti. Ama birşeyler yapmalıydı…

Çanakkale savaşlarında komutanından erine kadar herkes, çok büyük bir gayretle savaşmıştı. Dost düşman herkes bilir ve ifade eder ki, yaptıkları savaşın bir ‘cihad’ olduğunun şuuru içinde olan Türk Askerleri, ellerinden gelen ve insan olarak yapmaları gereken tüm gayretleri gösteriyorlardı. Bir İngiliz yazarı 18 Mart 1915 günü yapılan büyük deniz savaşında Türk topçusunun gayretlerini şöyle anlatır:

“Türk askerlerinin yedi saatlik uzun bombardıman sırasındaki tutumları hayranlık uyandırıcıdır. Gelibolu kıyısında, Kilitbahir’deki Türk topçusunu izleyenler, onların önüne geçilmez bir inançla savaştığını, askerler top başına koşarken imamların dua okuduklarını anlatır. Burada görülen, savaşın alışılmış heyecanının da ötesindedir. Türk askerleri bir dini heyacan, kafire karşı savaşmanın getirdiği bir duygunun etkisindedir. Bu nedenle uçuşan şarapnellere ve patlıyan mermilere aldırmaksızın kendilerini ileri atarlar.” (Gelibolu, Alan Moorehead, şubat 2002, Doğan Kitapçılık- sahife 66)

İşte bu cihad etme şuuruyladır ki, askerlerimiz arasında eşi ve benzeri duyulmamış olaylar yaşanmıştır.

Çanakkale cihadının bu enteresan olaylarından birisi de Seyit Onbaşı’nın başına gelenlerdir. Aslında Seyit’in yaptığı kahramanlığın, bilinen tabiat kanunları ile izahı yoktur. Elbette bir izahı vardır, ama bu izah ancak Nusretullah, (Allah’ın yardımı)  kavramıyla anlamını bulur.

Şimdi olayı nakledelim:

Büyük patlama…

18 Mart günü saat 17.00 olmuştur. Deniz savaşı bütün hızı ve şiddeti ile devam etmektedir. O ana kadar Türk topçusunun maharetli atışları ve Nusret’in gizlice döktüğü mayınlarının yardımı ile düşmanın, Bouvet zırhlısı batırılmış, Inflexible ve Irresistible ise  ağır yaralanarak yan yatmış, düşmanda bir panik havası görülmeye başlanmıştı. Yan yatmış olan Irresistible’in hemen yanından, Ocean isimli zırhlı, bağından boşanmış azgın bir at  gibi, tekme savururcasına, sağa sola ateş kusarak pervasız bir şekilde ileri gitmeye başlamıştı. Bilhassa Rumeli Hamidiye ve Rumeli Mecidiye tabyaları bu zırhlının açtığı ateşlerle toz duman içinde kalmıştı.

Tam o sırada Rumeli Mecidiye tabyasının ağır toplarının bulunduğu kısma Ocean’ın fırlattığı büyük bir düşman mermisi düşmüş, tabyanın cephaneliği isabet aldığından büyük bir infilak meydana gelmişti. Taş toprak ve insan parçaları havaya savrulmuş, tabya toz bulutları içinde kalmıştı.

Tabyada topçu yardımcılığı yapan, Balıkesir’in Havran-Çamlık (bügünkü ismiyle Kocaseyit) Köyü’nden Mehmet oğlu Seyit Onbaşı, patlamanın tesiriyle üzerine örtülmüş olan taş toprak parçalarını silkeleyip, başını kaldırdı, sağa sola bakındı. Hâlâ yaşıyordu. Şükür yaralanmamıştı da. Yanıbaşında takım arkadaşı Ali’yi gördü:

-Arkadaşlar nerdeler?

-Arkadaşlar mertebelerini buldular. Hepsi şehit oldular. Sadece sen ve ben kaldık.

Seyit doğrulup boğaz sularına bir göz attığında çok heyacanlandı. Düşman zırhlılarından bir tanesi (Ocean) sağa sola alev kusarak hızla ilerliyordu. Hemen istihkamdaki toplara bir göz attı. Bir tanesi dışında hepsi kullanılamaz derecede hasara uğramıştı. Çalışır vaziyette olan topa ait mermileri kaldırıp namluya sürülmesine yardımcı olan vinç tertibatının parçalanmış olduğunu fark etti. Ama birşeyler yapmalıydı.

İşte o an

Yerde, çalışabilir vaziyetteki topa ait dört adet mermi vardı. Sağına soluna bakındı başka mermi de kalmamıştı. Topun atış yapabilmesi için yerde duran mermilerin, birkaç basamaktan oluşan topun merdiveninden yukarı çıkarılıp namlu haznesine sürülmesi gerekiyordu. Ani bir kararla mermilerin yanına gitti. Arkadaşına:

-Gel Ali! Yardım et de şu mermiyi sırtıma alayım.   Dedi. Arkadaşı şaşkın şaşkın bakarak:

-Bu mermilerin her biri 215 okka(275 Kg.) çeker. Kaldıramazsın Seyit! dedi.

-Bir deneyelim! diye cevap verdi.

Ellerini toprağa bulayıp tuttukları mermiyi Seyit’in sırtına koymaya muvaffak oldular. Seyit kemiklerinin çatırdadığını duyar gibi oldu. Gözlerinin önünden şimşekler geçtiğini zannetti. Boyun damarları parmak gibi dışarı çıkmıştı. Hafif sendeledikten sonra topun merdivenlerini teker teker, yavaş yavaş çıktı. Arkadaşının yardımiyle  mermiyi topa sürmeye muvaffak oldu. Nişan tertibatını yeniden ayarlayarak besmeleyle ateşledi. Bu üçüncü mermi, gemiye kıç tarafından  su hizasından isabet edip patladı. Geminin dümen tertibatı parçalandı. Dümensiz kalan gemi geniş yaylar çizerek başıboş sürüklenmeye başladı.

Koşar adım yanlarına gelen batarya komutanı Hilmi Bey, yanlarında iki Alman subayı olduğu halde takdir dolu gözlerle bakarak:

-Sen miydin Seyit? Vurdun gemiyi, dedi.

Ocean sulara gömülüyor

Az sonra kulakları sağır eden bir patlama oldu. Denize baktıklarında az önce Seyit’in dümenini tahrip ettiği, başı boş dolaşmaya başlayan geminin, siyah dumanların içinde kaldığını, dumanlar biraz dağıldığında da yan tarafa doğru yatmakta olduğunu gördüler.

Evet Ocean başıboş ve dümensiz kaldığı için Nusret’in mayınlarından birine çarpmış ve hızla batıyordu. Siperlerin arkasından ve gözetleme yerlerinden tekbir sesleri yükseliyor, alkışlarla ortalık çınlıyor, birbirlerine sarılan komutan ve  askerler sevinç gözyaşlarına boğuluyordu… Seyit Onbaşı’nın attığı mermi, bir tek mermi, çılgın Ocean’ı durdurmakla kalmamış savaşın kaderini de değiştirmiştir.

Ertesi günü istihkamları tek tek dolaşmaya başlayan Müstahkem Mevki Komutanı Cevad Bey, Seyit’in kahramanlığını öğrenir:

-Evladım  bu mermileri nasıl kaldırıp, topun namlusuna sürdüğünü bize gösterebilir misin?

Seyit biraz mahcup bir eda ile, aynı türden bir merminin yanına gider, ellerini toprağa sürer, besmele çekerek mermiye sarılır, fakat mermiyi yerinden bile kımıldatamaz. Bu tarihi olayın belgelenmesi için,  merminin ağaçtan bir modelini yaparlar, Seyit Onbaşı’ya bunu kaldırtarak fotoğrafını çekerler. Gerçekten de bu fotoğraf dünya basınında yer almış ve bugün de arşivlerde mevcuttur.

Çanakkale Savaşları’nın kaderini değiştirenler unutulur mu?

Hangi mülahaza ile yapıldığı bilinmez ama, Seyit Onbaşı’nın tarihi fotoğrafında mermiyi sırtında taşıdığı görülmektedir. Fakat olay yerinde bulunan heykelde kucağında taşıttırılmıştır. Madem bir heykel yapılacaktı, aslına uygun yapılsa idi daha isabetli olmaz mıydı?

Seyit Onbaşı’nın hikayesi çok basit bir hikaye değildir. Cihadı, şartlarına uygun olarak gerektiği gibi yapan, sonra da içten bir besmele ile gereğini yerine getirmeye çalışan bir mücahid’in, nasıl Allah’ın yardımına mazhar olduğunun, bu yardım dolayısiyle, savaşın büyüklüğü karşısında, çok küçük gibi kalan bir merminin, o büyük savaşın kaderini nasıl değiştirdiğinin, canlı belgesini bizlere sunmaktadır.

Balıkesir’in Havran, Çamlık köyünden olan Seyit Onbaşı, savaştan sonra köyüne dönmüş, mesleği olan çiftçilikle uğraşırken, yoksul bir vaziyete düşmüş ve öyle yaşamış olduğunu okuyoruz.

Sonradan, Atatürk’ün, savaşın geçtiği yerlere yapmış olduğu bir ziyaret sırasında, Seyit Onbaşı’yı hatırladığı, kendisinin savaşın kazanılmasında çok önemli bir görev yaptığını ifade ettiği, kendisi ile ilgilenilmesi direktiflerini verdiği bilinmektedir.

1939 yılında köyünde vefat eden Seyit Onbaşı, Çanakkale Cihad’ının ve zaferinin adeta bir sembolü haline gelmiştir. Bugün şehitlikleri ziyaret edenler, Seyit’in ve şehit arkadaşlarının ruhuna bir fatiha okumadan geçemezler.

Acı ama gerçek…

Bazı “kitap” yazarları ve “belgesel” ciler, gerek yazdıkları kitaplarda, gerekse çektikleri belgesellerde Seyit Onbaşı olayını hiç olmamış gibi es geçerler. Çanakkale savaşlarını bir dostluk savaşı gibi takdim eden ve o günkü düşmanlarımızın ne kadar kahraman (!) olduklarını bize anlatmaya çalışan bu “Çanakkaleciler” le birebir görüştüğünüz zaman da, Seyit olayının çok abartıldığını, halbuki kaldırdığı merminin 150 kg. bile gelmediğini, ifade ederek, size cevap verirler…

Onlara göre, köyünde odun kütükleri ile uğraşan Seyit’in iri ve antrenmanlı vücuduyla bu mermiyi kolaylıkla kaldırmış olması mümkündür. Olağanüstü bir durum yoktur…

Düşmanlara bile kahraman derken, asıl kahramanlarımızdan merhum  Seyit’i görmezden gelenlere şöyle seslenmek istiyorum:

Efendiler!

Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz?

Madem iri vücutlu seyit bu 100-150 kg lık mermiyi kolaylıkla sırtlayıp götürmüştü de, o günkü komutanları niçin fotoğrafını çekip dünya basınına servis etmişlerdi? Yoksa bu fotoğraf fotomontaj mı? Seyit gibi iri yapılı bir sürü er varken size göre hiçbir olağanüstülük taşımayan bu mermi olayını niçin anlatmışlardır? Diyebilirsiniz ki, o savaş ortamında bir propaganda olarak böyle bir şey uydurulmuş olabilir?

O zaman şunu da izah edebilir misiniz? Mustafa Kemal Atatürk savaştan çok sonra cepheyi gezerken, Seyit Onbaşı’yı niçin buldurmuştur.

Niçin kendisinden takdir dolu sözlerle bahsetmiştir? Niçin Balıkesir Valisine Seyit’le ilgilenmesi talimatını vermiştir?

Size göre Atatürk de mi olayı abartmıştır? İyi de Atatürk o savaşın içindeydi. O mu olayı yakınen biliyor yoksa siz mi?

Seyit 276 kg lık bu mermiyi cihad şuuru ve Allah’ın yardımıyla kaldırmıştı. Bu kavramlara “hurafe” diyebilen sizler! Yoksa siz Atatürk’ü de hurafeci mi ilan edeceksiniz?

Utanın, utanın!

Gidin bugünkü Kırıkkale mühimmat fabrikasına da, sizin için hoş olmasa bile, o günkü orada bulunan topların mermilerinin kaç okka çektiği gerçeğini öğrenin. Çanakkale gerçeğini ve kahramanlarımızı milletimize unutturamazsınız!!! Kendi kahramanlarımızı ve Allah’ın yardımlarını görmezden geldiğiniz, böyle belgeselleri ve kitapları da alın başınıza çalın!

Seyit Onbaşı’nın ve tüm şehit ve gazilerimizin ruhları şad olsun!

Olayın geçtiği Rumeli Mecidiye Tabyasının bu günkü hali de içler acısıdır… Orasını da manzum olarak anlatmaya çalışalım ki, birilerinin belki yüzü utançtan kızarır da dikkatini çekmiş oluruz…

Bu olay Ekrem Şama’nın yazdığı ŞU BOĞAZ HARBİ isimli kitaptan alınmıştır. (Gonca Yayınları: (0212) 528 50 76

Reklamlar

148 Yanıt to “SEYİT ONBAŞI…”

 1. halil Says:

  daha yeni bilgiler pls
  😀
  :(((
  :)))))

 2. halil Says:

  🙂

 3. burak Says:

  bu siteye seyit onbaşının resmini konulmasını tercih ederim

 4. mehmet Says:

  bu siteye seyit onbaşının hayatını ve hayatını anlatan resimler konulursa sevinirim

 5. mehmet Says:

  ben bosnalı gençlikten burak bu siteyle ilgili ödevim olduğu için girdim ama istediğim şeyi bulamadım bu site buna bi çare bulursa sevinirim tüm 5/b sınıfına selamlarımı iletir öğretmenimin elinden öperim

 6. burak Says:

  ben bosnalı gençlikten burak selamın aleyküm ben çok zorluklarla geçen bir süreç olduğunu ve atalarımızın bize böyle bir vatan verdikleri için zor şartlarda oldular ama pes etmediler bunun değerini bilmeliyiz

 7. melek dağcı Says:

  mükemmelsiniz

 8. melek dağcı Says:

  ya ben böyle bişey görmedim. nasıl kaldırmış dev gibi mermiyi… ama Allah istiyince oluyor dimi…..

 9. nbaba Says:

  çok güzel

 10. Anonim Says:

  Mail (will not be published)

  Website

 11. imran doğan Says:

  Bugün rahat yaşayabiliyorsak bunu seyit onbaşıya ve onun gibi olanlara borçluyuz!!!

 12. ceylan Says:

  bu site çok güzel

 13. kader Says:

  sitenizi çok beğendim

 14. ceylan beyhan Says:

  siteniz çok güzel sitenizde seyit onbaşı nın fotoğrafını göremedim sitenize seyit onbaşı nın fotoğrafını koymanızı öneririm

 15. bekir Says:

  benim dedemin dedeside orada can verdi vatan icin

 16. candandostluk Says:

  Sevgili Bekir Bey,bu yorumunuz beni ağlattı inanın.Orada ölen Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum.Onların haklarını hiç bir zaman ödeyemeyiz.Bu Vatan kolay kazanılmamış,onlara layık olmak için elimizden ne gelirse yapmamız gerekir.Saygılarımla.

 17. oktay Says:

  her şey bu vatan içinnnnnnnnnnnnnnnnn

 18. zahiri Says:

  fotografın zamanın gazetelerinde yayınlanmış orjinali :

  http://iosmanlica.wordpress.com/canakkale/

 19. hmh Says:

  🙂 🙂 🙂

 20. cesur Says:

  bu konularda lütfen duyarsız kalmayalım…

 21. aslan Says:

  her şey vatan için her şey yatan için

 22. aslan Says:

  burak seyitonbaşını resmi yokmu orda şimdi iyi bakarsan görürsün canım benim

 23. Dut Ağacı Says:

  Osmanlı İmparatorluğu’nda kişilere “seyid” yada “seyyid” ismi vermek edebsizlik olarak görülürdü. Çünkü “seyyid” Hazreti Rasurullah (sav) Efendimiz soyundan gelenlerin, Hazreti Hüseyin (r.a.) Efendimiz sülbüne verilen isimdi.

  Allahülâlem Seyid Onbaşı’da, neseb olarak Hazreti Rasurullah (sav) soyundan gelmekte.

 24. binnur Says:

  çok güzel internetin olmasıda çünkü yararlı bazı şeyler var

 25. Anonim Says:

  muhteşem şahane çok beyendim

 26. erdi Says:

  ekrem şama bizzat okuduğum okula geldi ve burdaki yazılanların aynısını anlattı eğer görmeseydim alttaki notu burdakilerden çalıntı olduğunu sanacaktım herkese tşk

 27. selma Says:

  çok güzel çok beğendim bu siteyi

 28. handeeeeeee Says:

  seyit on başı yok yüce bir kahraman onun hikayelerini çok seviorzzz

 29. ezgi Says:

  orda can çekişen seyit onbaşı ve diğer askerler bizim için kan dökmüşler,seyit onbaşı 276 kilo luk mermiyi kaldırmış,o zamanki zorlukları düşünün.

 30. nesssliii Says:

  Gercek türk askeri sonuna kadar.o kadar hırslıymışki 276 kiloluk mermiyi kaburgalarının kırılmasına rağmen kaldırmış helal olsun.

 31. ayşe betül Says:

  Siteniz güzel çok.Ayrıca ……

 32. dilek sultan Says:

  sitenizde böyle şeyleri yayınladığınız için sizlerle gurur duyuyorum ve SEYİT ONBAŞININ sırtında taşıdığı o mermi vatanına ve milletine ne kadar çok düşkün olduğunu gösterir 1 başka devletin adamı olsa bence bu cesareti sergiliyemezdi……..

 33. dilara Says:

  herkese slm olsun gerçekten çok güzel bir site çok begendim vede her okuyuşumda çok etkileniyorum ne demek 276 liloluk mermiler yaa??mükemmelsiniz ve süperler!!!

 34. peri06 Says:

  herşey süper

 35. yunus Says:

  sizin yuzunuzden odevimi yapamadim

 36. şerif ULUDAĞ Says:

  inanin bana ne zaman okusam tüylerim diken diken oluyor ve agliyorum ne mutlu bizlere huzur ve güvenli bir ortamda yasamamiza saglayan atalarimiza ne mutlu TÜRK üm diyene Ruhları $ad olsun güzel bi calisma emegi gecen arkadaslara tesekkurler

 37. hakan Says:

  selam okurseverler inanın bu yazıyı okuyunca insanın onurlandıkça onurlanası geliyor. Yine derimki okuyanın içi ne rahattır;çünkü atalarımız ne başarılar göstermiştir.ve onlarla her zaman övünüyorum ve yaşadığım müddetçe övüneceğim.Hoşçakalın……!!!

 38. SEZER Says:

  SİTENİZİ ÇOK BEYENDİM

 39. murat Says:

  size minnettarız alemin delikanlıları hey millet deli kanlılar çanakkalede ğidinde delikanlı ğörün onlar sizi bekliyor bir fatiha okuyun bunu onlara çok ğörmezsiniz sanırım 30 sn almaz

 40. zeyno Says:

  hayatınızı yazın

 41. kabuz Says:

  güzel ama geliştirilmesi gereken bi site

 42. merve Says:

  bence yetersizz ve daha çok hayatını anlatan yazılar ve resimler olsa daha güzel olacak:):):):D

 43. nur Says:

  harika ya…….

 44. miray Says:

  ben cuma günü sultanfatih eğitim kurumları yani benim okulumda çanakaleye çumartesi pazar günü için gitmiştik çok güzeldi ve rehberimiz çok güzel anlatıyodu benseyit onbaşıveabidenin oralarda aladım 1şey söylemek istiyorum bu hırıztiyanda,franzıda olsa hepimizi allahu teala yaratdı şavaşta bile yardımlaştık biz türkler eyer seyit onbaşı olmasaydı mı savaşı kozanamazdık galip biz geldik ama ingilizlerden de yaralı vardı hepimiz allahın yaratığı bir kılız yani
  bide ben gittim ama bir daha bu mesajı okuyanlar giderse benim içinde bir fatiha okusunlar… orası çok ayrı biyer odlatılma yaşanır
  ben buradan tüm hocalarıma teşekür ediyorum… müdür y alahhatin örnekol
  rehber mustafa abi
  nuri hoca
  hostez erdem a
  hülya kılıç

 45. nazif Says:

  seit on başı senin le yaşadık seninle ölücez.Sadice m.kemal atatürk’ü sevdik

 46. siraç alatay Says:

  ben oraları gezdim ve çok duygu dolu anlaryaşadım bence hertürk ve müslüman olan herkes çakkale zaferinin oldğu o yerleri santim santim gezmelidir bizim vatanımız ve burnumuzun d
  ibinde olduğu halde gezmiyor vegörmiyoruz admlar taavusturlyadan dünyanın öbür ucundan geiliyor neolur bizlerde gidipgezip dahacanlı yerindegörüp ecdat neler yapmış öğreneli selamlar

  o
  l

 47. ahmet karakaş Says:

  YAHYA ÇAVUŞ,SEYİT ONBAŞI VE DİĞER KAHRAMAN DEDELERİMİZ BU VATAN VE BİZLER SİZLERE MİNNETTARIZ ( ALLAH ) MEKANINIZI CENNET EYLESİN,RUHLARINIZ ŞAD OLSUN… benim tek dileğim her TÜRK EVLADI aslını,soyunu,nerden geldiğini ve bu VATAN için verdiğimiz ve hala vermeye devam ettiğimiz tüm ŞEHİTLERİMİZİ VE GAZİLERİMİZİ SAYGI VE HÜRMETLE ANMALIYIZ…onlar olmasaydı bizler şu an olmazdık ( ALLAH ) göstermesin anadoluda bii azınlık olurduk…onlara ne kadar DUA etsek ve ANSAK aaazzzzzz… ( ALLAH ) TÜM MÜSLÜMANLARI VE TÜRKLERİ KORUSUN………. GİRESUNLU TOPAL OSMAN TORUNU

 48. ferhat Says:

  seyit onbaşı nasıl bizi kurtardıysa ersinabiminde iyi asker olsun

 49. damla Says:

  çok güzel gurur duyuyorum

 50. sümeyye Says:

  seyid onbaşı gibi yiğit yok

 51. yunus Says:

  seyit onbaşının ruhuna

 52. yunus Says:

  bu günler onların sayesinde onlar ölmedi ölmeyecek her zaman sol yanımızda

 53. zihni can Says:

  çooooooooooooooooooooooooooook kötüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü
  hiç beğenmedim

 54. lezgin Says:

  çok güzel

 55. memo Says:

  evet çookkkkkkkkkkk kötü bence daha iyi yapmalıydın

 56. buket Says:

  bence biz bugüne onların sayesinde geldik şehitler asla ölü degildirdirler

 57. Canakkale Says:

  Sanirim Cenab i Allah Türk milletinin bu dünyadan yok olmasini istemiyor. Iyice düsünürsek Ingiliz Donanmasina bagli Savas Gemisi Bogazi tam gecmek üzere iken Seyit Onbasi tarafindan atilan bu mermi bizim Türk milletinin kaderini degistirip bu durumlara gelmemize vesile oldu. Ingiliz savas Gemisinin Bogazi gecmesi halinde Istanbul a varip teslim alarak belkide Türk tarihinin ortadan kalkmasina sebeb olacakken bir tek o top mermisi bizim tekrardan devlet olup 72 Milyona ulasmamiza sebeb oldu inancindayim. Allah nur icinde yatirsin muhterem Seyit Onbasiyi. Mekani Cennet olsun… Allah Razi olsun

 58. Enver Says:

  Naim süleymanoğlu o kadar moral la,özel beslenme ve itina ya karşılık kendı ağırlığının 3 katı ağırlık kaldırarak halterde dünya rekoru kırdı.Tebrıkler.
  Ama Seyit onbaşı aç karnına,bozuk moralına(arkadaşları şehit olmuştu ) rağmen top mermilerı arasında tek başına 275 kıloluk mermıyı kaldırarak yürümüş ve basamakları çıkmıştır.Sanırım kı bu kainat,uzay,feza,ahıret ve dunya rekorudur.Ruhları şad olsun

 59. ali Says:

  helal olsun abi cok haklisin

 60. ismail ucar Says:

  ben bizzat yagmurlu bi havada sırf bir fatiha okumak icin seyit onbaşının mezarına gittim vee binlerce kez şükürler olsun ki böyle bir insana bi fatiha okuyup hatıra defterinebir kac satır yazdıgım icin cok mutluyum mekanı cennet olsun derine inip düşünülürse cok büyük bir vatan evladı oldugu ve bu günlerimize gelmemizdeki katkısı farkedilir şehitler ölmez ama unutulursa gercekten ölmüş olurlar tarihi asla unutmayalım bu seyitler kolay yetişmiyor tarih herşeyi okuyunca görmemizi saglıyor yeterki kahraman türk evlatlarını okumak ve tanımak isteyelim mekanı cennet topragı bol olsun inanın fatiha okurken bile mezarı başında agladık ve cok duygulandık allah herkeze onun mezarına gidip bi fatiha okumayıo nasip etsin

 61. GÖNÜL Says:

  arkadaşlar bu yazıyı okuyunca çok duygulandım çanakkale savaşı zamanında yaşayan insanlar ne kadar inaçlıymış diye iman gücü olmadan şavaşın kazanılması zaten düşünülemezdi. şüphesiz Allah inanan insanların yanında ve yardımcısıdır. seyitonbaşı olayı bunlardan sadece bir tanesi

 62. Yavuz Says:

  Valla inanmak la işin %75 yapmışlar zaten Allah hepsinden Razı olsun mekanları Cennet olur

 63. çağatay Says:

  ben teşekür ederim

 64. maide Says:

  bence çok güzel.yalnız hayatını anlatan resimler olursa daha güzel olur

 65. ecoş Says:

  off çok güzel ve çok acıklıı ağlıyacağım geliyooo

 66. emocu Says:

  güzel ama seyid onbaşının resimleri veya savaş resimleri olsa daha iyi olurdu yinede fena degil dedigi gibi resimde koyulursa dahada güzel hoş olurdu

 67. nurullah Says:

  çok güzel olmuş keşke resim olsaydı neyse

 68. - Says:

  çok gzl bir sey türklerin ne olduğunu gösteren bir şey nasıl kaldırmış kosskoca mermiyi

 69. emre Says:

  bence buraya sehit onbaşının kendi ile gururunu anlatan bir resim koysanız daha iyi olur ama yinede fena değil

 70. emre Says:

  size bazen çok kızıyorum çünkü belki binlerce seyit onbaşının resmini görmeyen kişi var lütfen birazcık düşünceli olun yahuuuuuuuuuuu

 71. emre Says:

  bence buraya atatürk ün resmini koysanız daha güzel olur

 72. emre Says:

  bence buraya seyit onbaşının ilk madalya aldığı resmi koysanız güzel olacak.

 73. enes Says:

  arkadaşlar bu site ne yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 74. ESRA Says:

  BENCE CANAKAKLE DESTANI BOYLE ANLATILARAK ES GECILMEZ DOGRU ANLATIN

 75. emri teyyare Says:

  sevdim saol baba

 76. ferhat k. Says:

  bir mermi vardır insan öldürür, bir mermi vardır millet güldürür. sag ol onbaşı seyid.

 77. HÜSEYİN DEMİR Says:

  ÇANAKKALE SAVAŞINI SIRADANLAŞTIRAN, ONUN ULVİYETİNE GÖLGE DÜŞÜREN ÖRÜMCEK BEYİNLİLER VE ÖZÜRLÜLER ZORDA KALDIKLARI ZAMAN ALLAH(cc)a SARILANLAR. SİZLER ACABA İNSANÜSTÜ YETENEKLERİN NE OLDUĞUNU BİLİR MİSİNİZ?
  LÜTFEN, YİĞİT OLANLARA HAKKINI VERİN. YOKSA ONLAR SİZE HAKLARINI HELAL ETMEYECEKLER.
  SİZLER 15 YAŞINDA O SAVAŞTA ŞEHİT OLANLARI NE ZANNETTİNİZ. ONLAR HAYATI YAŞAMADAN VE DE SENİN GİBİ DÜŞMANI RÜYASINDA GÖRÜP KORKANLARDAN DEĞİLLERDİ. DÜŞMANA 6 METRE YAKLAŞABİLECEK MANGAL YÜREKLİ KAHRAMANLAR DI. HEPSİNİN YERİ CENNET RAUHLARI ŞAD OLSUN. ONLARI SEVEN VE UNUTMAYANLARA SELAM OLSUN.

 78. elif Says:

  çok güzeeeeeeeeeeeeel

 79. Aga Says:

  çok güzel olmuş gardaşlar ::::::::::D

 80. duygu12 Says:

  cook guzel

 81. ASENA DUYGU BOZKURT Says:

  Keşke Türk halkının veTürk milletinin şuanki girdigim sitelere daha fazla ilgi gösterilerek Türk insanlarının ve Kahramanlarının en umutsuz zamanda bile mucizevi bir şekilde ilahi bir güçle “SEYİT ONBAŞI” ların kazandıgı zaferler 1 metre karede iki şehit 1metre karede 6bin mermi bugünkü insanların ve yöneticilerin o günü gözlerinin önünde canlandılması ve düşünülmesi bu toprakların bir zerresini bile satarken şavaşlarda elde edemediklerini parayla elde edmesine müsade etmemeliler.”SEYİT ONBAŞI”larının bu topraklar altında kefensiz yatanlara bir zerre saygısı olan bu bu torların bir zerresini bile satmaz. DÜNYA üzerinde Türk vatanı kadar hiçbir toprak kıymetli degildir.Çünkü hiçbir toprakta vatan için canını veren bu kadar çok şehit yoktur.

 82. burak Says:

  seyit onbaşı olmasaydı rahat yaşıyamazdık herkes seyit onbaşıya dua etsin ALLAH ondan razı olsun

 83. hamza chen Says:

  ALLAH rahmet eylesin ruhları şad olsun

 84. omur Says:

  Ey ummet- muhamed;

  Boyle bır ecdat ıle ne kadar ovunsek azdır ancak şu kesındır,bızler bu ecdadın yaptıklarına bır tugla ekleyemedık.ne yazık kı tam tersıne sımdılerde ne kadar manevı degerlerımızı de kaybettık.. arkadaslar herkes ama herkes bu ve bu gıbı guzellıklerımızı asla ıhmal etmeyelım herkese anlatalım..Bılhassa en guzel uslubu kullanalım..Bunu aılemızden baslatırsak daha guzel olacaktır.

 85. mustafa Says:

  valla onların yaşadıkları bizlere basit geliyor ama o zamanları yaşıyamayan bilemez o yüzden biraz saygılı olalım lütfen 13yaş

 86. mustafa Says:

  valla onların yaşadıkları bizlere basit geliyor ama o zamanları yaşıyamayan bilemez o yüzden biraz saygılı olalım lütfen

 87. mustafa Says:

  mustafa GÜL YAŞ 13

 88. GÖKHAN EROĞUL Says:

  SEHİT ON BAŞI OLMASAYDI ŞİMDİ BİZ HAYATTA OLMA

  YAZANALR: ZÜMRAN EROĞUL TUNCAY EROĞUL GÖKHAN EROĞUL

 89. zeynep Says:

  benim için onların yaşadıkları kolay gelio ama biz onların yerinde olsaydık nasıl oldukarını anlardık ebette onarın sayesinde şuon burda dimdik durabiliyoruz eğer onlar olmasaydı şuan burda olmazdık onlara çooook saygı göstermeliyiz onlar sayesinde buradayız bunuda unutmamalıyız seyit onbaşı kadar yiğit insan yokkk çünkü o onca ağır mermiyi taşıdı ona saygı göstermeiyiz

 90. aslan Says:

  siteyi yapan arkadaşımızı teşekür ederim çok güzel olmuş.(teşekür ederiz)

 91. gökhan Says:

  15 saat içinde yorumlarını bekilyorum yoksa

 92. gökhan Says:

  siteyi çökertirim

 93. gökhan Says:

  süreniz başladı.

 94. mustafa yalçın Says:

  kim ne yaparsa yapsın bize atalarımızın kahramanlıklarını unutturamayacaktır. bu münafıklara fırsat vermeyelim arkadaşlar

 95. elif Says:

  mmmmmmmmmmmmmmüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüükkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllllllllllll

 96. elif Says:

  daha kısa hikayesi yokmuydu yaaaa

 97. ismail Says:

  yaa ödevimi yapmak için girdim çok uzun hem de aradığım şeyler yok tüm oğuzhan ilköğretim okuluna selamlar

 98. ahmet Says:

  Vatani vatan yapan icindeki Buyuk yureklerdir

 99. isim yok Says:

  bnce cok dygusal

 100. isim yok Says:

  allah rdımcıları olsun

 101. jrümeysa Says:

  bnce bu seyit ombaşı çok güçlü olmalı bksana …… bilmmemne kiloyu kaldırmış ama burawo

 102. yakup Says:

  bende katılıyom rümeysa nın dediğine ama baksa seyit onbaşı çok zayıf

 103. Anonim Says:

  gerçektenn bunları yazan tamm birr türkk insan bu kadar mı olurr yanii gerçekten herşeyi ispatlarıyla anlatmışş dediklerinede tamamen katılıyorumm

 104. Kaan Says:

  Yha Yok Böle Bir Şey 275 KG Ne Demek…Hakikaten Allah İsteyince Oluyor! Ne Diyebilirim Ki Çok Teşekkürler Seyyid Onbaşı…

 105. sinem Says:

  thank you wery much
  WERY GOOD

 106. 275 Says:

  SAOLUN HARİKA BİR SİTENİZ VAR MUHTEŞEMSİNİZ

 107. fato Says:

  güzel

 108. Havva Sobutay Says:

  Asena Duygu Bozkurt kardeşimin yazdıklarına katılıyorum.Aynı düşünceleri değişik kelimelerle yazma gereği duymuyorum, kendisini destekliyorum.Çanakkale Savaşı dünya tarihinde bir dönüm noktasıdır. Anlatılmaz, ancak oralara gidip görerek yaşayarak anlaşılır. Her Türk ömründe bir kere olsun Çanakkale ve şehitlikleri mutlaka görsün derim.Bizim için canlarını verenlere , gazilere binlerce teşekkürler. Ruhları şad mekanları cennet olsun.Onların bize bıraktıkları toprakları , emanetleri para ile satanları Allah bildiği gibi yapsın.

 109. jhkjhk Says:

  sayid onbaşı nın kaldırdığı top kaç kg dir biliyor musunuz ?

 110. kerem Says:

  arkadaşlar bune yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 111. ela Says:

  çok güzel amayazıları azatsalar

 112. lale Says:

  bence seyit on bası çok qüçlü biri

 113. Anonim Says:

  yazı çoq uzun yha kısaltırmısınız özetini yazın lütfen

 114. ayşenur Says:

  yazı çoq uzun lütfen kısaltırmısınız özetini yazın!

 115. tekno_kandilli@hotmail.com Says:

  çanakkale de savaşan dedelerimizin ruhları şad olsun seyyit onbaşı bence bir allah dostu ermiş bir insandı bu olayı bir gün önce rüyasında peygamberimizi görüp yapabilirsin o kuvvet sende var denilmiştir oda ertesi gün aynı olayı yaşayınca rüyası aklına gelir ve derki yapabilirim o mermiyi kaldırabilirim der ve kaldırır ama rüyasını bence kimseye anlatmamıştır gizlemiştir çünki o kuvvet bir anlık ona verilmiştir bu yüzden açıklamamıştır ruhları şad olsun

 116. abidik gubidik Says:

  aradığımız ödewi bulduk ama elimizle yazacağımız içinde çooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook uzun geldi. özeeeetlerrrrrrrmisiniz

 117. xfczf Says:

  çççççok güzelllllllllll

 118. alemjix@hotmail.com Says:

  aslan şehitlerimizle dalga geçemezsin yatan içinmiş

 119. BOZKURTLU Says:

  seyit on başının topu kaldırması ilahi bir güçtür.

 120. BOZKURTLU Says:

  mermi

 121. BOZKURTLU Says:

  bir tören düzenleniyo seyit onbaşı 275kiloluğu kaldırmıştıya törende içi boş mermiyi bile kaldıramamış çünkü orda onu taşıması ilahi bir güçtü.

 122. Anonim Says:

  😀
  çok üzücü bir hikaye

 123. YuNuS Says:

  bence güzel

 124. Anonim Says:

  işte bizim vatanımızı kurtaran kahraman

 125. Anonim Says:

  çok kötü

 126. melisa Says:

  her şey vatan içinnnn

 127. SENEM Says:

  Bir de devamı var,
  Çanakkale Boğazı Mustahkem Mevki “Boğazı Savunma” komutanı Cevat Paşa gelip komutanpaşa ödülü olarak Koca Seyit’e ilkkez onbaşı rütbesi takar. Ancak komutana göre bu çok azdır. Koca Seyit’e ne gibi bir ödül istediğini söylemesini söyler. Koca Seyit ısrarlara dayanamayarak ödül olarak kendisine tayin denilen o günlerin koşullarına göre erata verilen el kadar peksimetten iki tane verilmesini ister.Paşasının emriyle o günden itibaren çift tayın bağlanır. Lakin gün geçtikçe ikinci tayını karnı doymadığı halde yiyemez, kursağından geçmez. Çünkü birlikte yemek yedikleri diğer arkadaşları ondan mahrumdur. Kısa bir süre sonra da kendiliğinden ikinci tayın yemesini bırakır. İşte o zaman Koca Seyit kendisini daha mutlu ve huzurlu hissettiğini anlar.
  ANLAYANA…

 128. Anonim Says:

  yazının özetini isteyen dostlar Ata larınız ölümle yoklukla cenk ederken 5 dk. ayıramazmısınız rahat koltugunuzda yazıyı okumaya…

 129. Anonim Says:

  vatan sağolsun

 130. ayyüce Says:

  gerçekten çok güzel bir site onunla gurur duyuyoruz .ÇANAKKALE GEÇİLMEZZ!

 131. Hasan Ersoy Says:

  kaç kişi hatırlıyor koca seyiti bilmişler bi demokrasi laiklik baş örtüsü kurtaracakmı sizi laiklik toprağin altına girince

 132. eren Says:

  çok güzel bilgi sa olun

 133. kayra Says:

  bence dostlluk kardeşlik gibi fotoğraflar koyulmalı ve1000.0000
  numara

 134. Bünyamin Says:

  Abe seyit onbaşının konulmasını istiyonuz üste mermi taşırken var

 135. Anonim Says:

  çok güzel ve 18 marta görede uygun bir paragraff

 136. mısoşşşşş Says:

  yha bu kadar olamasa daha iyi olabilirdi ama yine de güzell 🙂

 137. Anonim Says:

  allah bizi seyit gibi kahhramanlardan eksik etmesin rabbim

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: