BOR NEDİR ?

BOR NEDİR?Bor, periyodik tabloda B simgesiyle gösterilen, atom numarası 5, atom ağırlığı 10,81, yoğunluğu 2,84 gr/cm3, ergime noktası 2300 oC ve kaynama noktası 2550 oC olan, metalle ametal arası yarı iletken özelliklere sahip bir elementtir. Genellikle doğada tek başına değil, başka elementlerle bileşikler halinde bulunur. Tabiatta yaklaşık 230 çeşit bor minerali vardır. Oksijenle bağ yapmaya yatkın olması sebebiyle pek çok değişik bor-oksijen bileşimi bulunmaktadır. Bor-oksijen bileşimlerinin genel adı borattır.
-Bu yüzyılın en önemli madenleri arasında yer alan Bor rezervinin yarısından fazlası Türkiye’de bulunuyor. Bor, nükleer sanayiden uzay araçlarına, gübre sanayiinden ilaç sanayine, kimya sanayinden otomobil sanayine kadar 400’ü aşkın alanda kullanılıyor.
Dünyanın en stratejik madeni olarak kabul edilen Bor, nükleer sanayiden uzay araçlarına, gübre sanayiinden ilaç sanayine, kimya sanayinden otomobil sanayine kadar 400’ü aşkın alanda kullanılıyor.
Türkiye, dünyada bor rezervlerinin %65’ine sahip bulunurken, dünya üretiminin %32’sini gerçekleştiriyor. Türkiye dışındaki ülkelerde bor rezervlerinin ömrü son 50 yıllık iken ülkemiz tüm dünyanın 450 -500 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek bor rezervlerine sahip konumdadır.
Türkiye’de devlete ait olan Eti holding A.Ş. aracılığı ile bor madenleri, Burhaniye’den Savaştepe’ye, Susurluk’tan Dursunbey’e, Bigadiç’ten Sultançay’ına, Bursa Kestelek’ten Sındırga’ya, Kütahya Emet’den Eskişehir Kırka’ya kadar 1 milyon 700 bin hektarlık bir bor maden rezervleri alanı kamulaştırılmış durumdadır. Bu alanlardaki bor rezervleri yaklaşık 2.5 milyar tonluk kapasiteyle dünyanın en zengin ülkesi Türkiye’dir. Bu Bor’un ülkemiz için ekonomik değer olarak 1 trilyon dolardan daha fazla zenginliğe sahiptir. Türkiye bor madenlerinin ihracatının %50’sini ham madde halinde, %50’sini işlenmiş olarak satmaktadır. Şekil 1’de Türkiye’deki bor madeni rezerv bölgelerini harita olarak göstermektedir.

-Bor ürünlerine ait teknolojiler genellikle teknolojiyi üreten ülkelerce gizlenmekte, bu konudaki bilgilere kolaylıkla ulaşılamamaktadır. Bu sebeple diğer ülkelerden önemli teknoloji transferleri yapılamamıştır.
– ham madene sahip olan ülkelerden ziyade, bu madenle ilgili teknolojiye sahip olan gelişmiş ülkelerin piyasaları kontrol ettiğini göstermektedir. Türkiye de, 1978 yılında yapılan devletleştirmeden sonra bu konuda önemli yol katetmiş olsa da, kalkınmakta olan ülke statüsünün getirdiği sorunlar ve teknolojik eksiklikleri sebebiyle bor dünya piyasasında rezervleri ile orantılı bir hakimiyete sahip olamamaktadır. Gelişmiş ülkeler sanayilerinin pek çok alanında alternatifi olmayan, ikamesi zor bir hammaddede büyük oranda Türkiye’ye bağımlıyken, Türkiye bu avantajını iyi değerlendirememekte,
– Dünya piyasası yıllık 80-90 milyar dolar civarında olan bor uç ürünlerinde Türkiye’nin pazar payı %1’i bile bulamamaktadır
– Türkiye bor madenini tam rafine işlenmiş olarak değil, ham veya yarı rafine halde satmasından dolayı çok önemli döviz kazandırıcı fırsatları kaçırmaktadır. Çınkı (2001) bunun çeşitli örnekleri verilmektedir. ‘Örneğin, ortalama FOB Bandırma 200 dolar/ton dan sattığımız %42 B2O3 tenörlü kolemanit cevherini (Türkiye bu cevherde dünyanın tek üreticisi ve ihracatçısı konumundadır) alan bir ihracatçı firma söz konusu ürünü öğüttükten sonra 600-650$/ton fiyatla nihai kullanıcıya satmaktadır.
– Türkiye, dünyanın en zengin bor yataklarına sahip olduğu halde, yurt dışına ihraç ettiği tinkal ve borakstan üretilen sodyum per boratın ithalatçısı konumundadır
– Eti Holding bu pazarın parasal olarak %20-23’üne, US Borax ise %65-70’ine sahiptir. Bor gibi 21. Yüzyılın petrolü olarak adlandırılan bir madenin en büyük rezerv kaynağı olan Türkiye’nin, bor ihracatından yılda yalnızca 102 milyon dolar, bor ürünleri ihracatından ise 106 milyon dolar kazanıyor olması, önemli bir kapasitenin israf edildiğine işaret etmektedir.
– 2001 yılı Ocak ayında Türkiye’ye ani bir ziyarette bulunan ABD Hazine Bakan Yardımcısı John Taylor dünya bor piyasasına hakim olan Dodge&Cox ve Rio Tinto Holding’in eski yönetim kurulu üyesidir ve ilk ziyaretini dönemin özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanına yapmıştır. Rio Tinto’nun 1978 yılından (bor madenleri devletleştirilmeden) önce Türk Borax adlı firma aracılığıyla Türkiye’deki bor madenlerinin %80’ini işlettiği, şu anda Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı bankaların bazılarında hisselerinin bulunduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
– bor cevherleri Avrupa ve ABD’nde işlenerek rafine ürünler çok daha pahalıya Türkiye’ye ithal edilmiştir. Eti Holding, rafine ürün üretimi çalışmalarına 1978’den
– sonra başlamış olmasına ve rakibi US Borax’ın 140 yıldan fazla bir süredir pazarda teknik üstünlüğe ve geniş dağıtım ağlarına sahip olmasına rağmen, Avrupa pazarının %51’ini, dünya pazarının %36’sını almayı başarmıştır.
– Avrupa ve Amerikalı büyük üreticilerin Türkiye’deki bor yataklarına daha Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde başlayan ilgileri bor madenleri 1978 yılında kamulaştırıldıktan sonra da azalmadan sürmüştür
– Bor madeninin kullanım miktarındaki asıl önemli artış, bor’un yakıt taşıyıcısı olarak kullanılmasıyla sağlanabilecektir. Bir çok pil, akümülatör vs. enerji üretim aygıtında yakıt olarak kullanılan hidrojenin elde edilmesi sağlanmaktadır..
-1963 yılında bor NATO’nun stratejik maddeleri listesinden çıkarıldıysa da, ABD’nin bor alanındaki bazı stratejik çalışmaları gizlilik içinde yürüttüğü bilinmektedir. ihracı yasaklanmıştır.

· Bor madeninin önemi, ülkeleri bu konuda çıkarlarını düşünmeye ve planlı davranmaya sevk etmektedir. Bor hakkında sürdürülen araştırmaların, bor bileşiklerinin yüksek teknolojili ürünlerdeki yeni kullanım alanlarını keşfetmesi, bu madeni gelecekte, petrol gibi üzerinde uluslararası mücadelelerinin yaşandığı bir ürün konumuna getirebilecektir.
· Bor ve bor ürünlerinin dünya piyasalarındaki talebi fiyatın yanı sıra girdi olarak kullanıldığı endüstrilerdeki teknolojik gelişmelere, üretici ve kullanıcı tercihleri ile ikame imkanına bağlı olmaktadır. Özellikle fiber cam, deterjan gibi sanayilerde
· Bor ve borlu yakıtlar, 1950’li yılların başında ABD Savunma Programında geleceğin yakıtı olarak adlandırılmış ve nükleer silahlanma dışında 2. önemli stratejik malzeme olarak nitelendirilmiştir. 1958-1961 yılları arasında ABD ve NATO tarafından bor, stratejik bir maden olarak ilan edilmiş, pazarlaması kontrol altına alınmış ve COCOM olarak nitelendirilen tedbirler kapsamında Varşova Paktı ülkelerine satışı yasaklanmıştır.

– DÜNYA BOR/BOR ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ

· Dünya bor üretim ve tüketimi 1970 yılından bu yana iki katından fazla artmıştır. 2001 yılı itibariyle bor tüketimi B2O3 bazında 1,5 milyon tondur. Batı ve Doğu Avrupa %46 toplam payları ile tüketimde ilk sırada yer almaktadır. Kuzey Amerika, Asya ve Latin Amerika onu izlemekte ve sırasıyla %25, %11 ve %10 paya sahip bulunmaktadır.
Türkiye’de ise bor tüketimi çok düşük seviyede olup, dünya tüketiminin %1-2’si civarındadır. 2000 yılı itibariyle Türkiye’de bor’un %27’si demir-çelik, %12’si cam ve cam elyafı, %38’i seramik ve firit, %12’si deterjan, %5’i kimya ve %6’sı diğer sektörlerde tüketilmiştir.

– Bor madeninin kullanıldığı sanayiler bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Batı
Avrupa ülkeleri bor’u en çok deterjan sanayinde kullanırken ABD en çok fiber cam
üretiminde ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri cam sanayinde kullanılmaktadır.

Tablo-5: Bor Madeni Ocakları ve Yöreleri
Şehir İlçe-Yöre Maden Adı Maden Cinsi Rezervler (milyon ton) (brüt ağırlık) Rezervler (milyon ton) (B2O3 içeriği)

Susurluk Aziziye, Tulu,Salmanlı, Kolemanit 576 167
Balıkesir Bigadiç Ankara, Acep, Domuz, ve
Sındırgı Kireçlik, Kurtpınar, Uleksit 49 14
Küçükler Faraş, Günevi, Sultançayırı,
Beğendikler, Yeniköy

Kütahya Emet Hisarcık, Harmanköy, Kolemanit 835 225
Espey, Killik

Bursa Kestelek Kestelek Kolemanit 7.5 2

Eskişehir Kırka Göçenoluk, Harmankaya Tinkal 604 156

Kaynak: http://www.boraxtr.com/boraxtr/Anadosya/bormadennedir.html ve

1- Türkiye’nin bor madenlerinin rezerv ömrü 412 yıl iken, dünyanın ikinci büyük rezerv ülkesi ABD’nin bor rezervleri 76 yıllık ömre sahiptir. Dünya rezervleri ve bu rezervlerin tüketim artış hızları göz önünde bulundurulduğunda 50-80 yıl sonra ülkemiz bor yataklarının dünyadaki tek bor kaynağı olma ihtimali yüksektir.
Tablo-1: Bor Dünya Rezervi
ÜLKE GÖRÜNÜR EKONOMİK REZERV TOPLAM REZERV (GÖR.+MUH.+MÜM.) GÖRÜNÜR EKONOMİK REZERV ÖMRÜ (YIL) TOPLAM REZERV ÖMRÜ (YIL)
BİN TON B2O3
TÜRKİYE 375,000 644,000 240 412
ABD 45,000 105,000 33 76
RUSYA 28,000 140,000 16 78
ÇİN 27,000 36,000 17 23
ŞİLİ 8,000 41,000 5 26
BOLİVYA 4,000 19,000 3 12
PERU 4,000 22,000 3 14
ARJANTİN 2,000 9,000 1 6
SIRBİSTAN 3,000 3,000 2 2
TOPLAM 496,000 1,019,000 320 649
2- Türkiye bor kaynaklarında dünyada birinci durumdadır. Dünya toplam rezervinin 63%’ü Türkiye’de bulunmaktadır.
bor rezervlerinin tükenmesi tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu sebeple ABD, kalan bor madenlerinin bir kısmını ‘stratejik rezerv’ ilan ederek çıkarılmasını durdurmuştur. Türkiye’deki bor madenlerinin kalitesi ABD’dekinden yüksektir. Dünya bor rezervlerinin kalan kısmı Rusya, Çin, Şili, Bolivya, Peru, Arjantin, Sırbistan’da bulunmaktadır.

3- Dünyada işletilen toplam 496 milyon tonluk rezervin 375 milyon tonu Türkiye’dedir
4- Piyade tüfeği, tabanca, top, tank üretiminde, zırhlı personel taşıyıcıların zırhlarını güçlendirici seramik plaklarda da bor kullanılmaktadır. Borla güçlendirilmiş cam malzemelerin iletken olmayan ve düşük dielektrik özelliği onları radara karşı görünmez kıldığı için askeri teçhizat yapımında önemlidir. ABD ordusu tarafından kullanılan gizli teknoloji ürünü Stealth Fighter (hayalet uçaklar) ve donanımlarının imalinde de bor ve rafine bor ürünlerinin kullanıldığı.
Bor karbid ve fiber camın bir bileşimi 30 kalibre kurşunu durduracak şekilde geliştirilmiş olup, AH-10 Kobra helikopterlerinin koltuklarında kullanılmaktadır.

5- ‘BNCT (Boron Neutron Capture Therapy) kanser tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle beyin kanserinin tedavisinde hasta hücrelerin seçilerek imha edilmesine yaraması ve sağlıklı hücrelere zararının minimum düzeyde olması nedeniyle tercih sebebi olabilmektedir’.
6- Japon bilim adamlarınca, 2001 yılı Şubat ayında, magnezyum diboridin geleceğin süper iletkeni olabileceği keşfedilmiştir. Süper iletkenlik, sıcaklığın belli bir noktanın altına düşürülmesiyle (kritik sıcaklığın altına) her türlü elektriksel direncin kaybolması durumudur
7- Nükleer reaktörlerde radyoaktif malzemenin fisyonu sonucunda ısı, alfa ve beta parçacıkları, gama ışınları ve nötronlar açığa çıkar. Nötronlara kalkan olarak kullanılan en önemli malzemeler,
8- Bor bileşikleri, özellikle de boraks binlerce yıldan beri kullanılmaktadır. Babillerin bor’u kıymetli eşyaların ergitilmesinde, Mısırlıların mumyalamada, Eski Yunanlıların ve Romalıların temizlikte, Mısırlıların, Mezopotamya uygarlılarının ve Arapların bazı hastalıkların tedavisinde bor’dan yararlandığı bilinmektedir.
9- Hafifliği, gerilmeye olan direnci ve kimyasal etkilere dayanıklılığı sebebiyle; plastiklerde, sanayi elyafı üretiminde, lastik ve kağıt endüstrisinde, tarımda, nükleer enerji santrallerinde, roket yakıtlarında da kullanılmaktadır. Camın ısıyla genleşmesini önemli ölçüde indirgediği, camı asite ve çizilmeye karşı koruduğu, titreşim, yüksek ısı ve ısı şoklarına karşı dayanıklılığı sağladığı için ısıya dayanıklı cam gereçleri ve elektronik ve uzay araştırmalarında kullanılacak üstün nitelikli camların üretiminde de önemli yeri vardır.
-Otomobil yakıtı olarak son günlerde kullanılmaya başlanmıştır.
-(Metal Fırtına kitabı Bor üzerine yazılmış)

Melih Baki….

Reklamlar

30 Yanıt to “BOR NEDİR ?”

 1. jgkgkgg Says:

  çok güzel daha ne diyem

 2. Uğurhan EVBAŞİ Says:

  Ülkemizin bölünmemesi için yaşayan binlerce yürek var bunun olmasına izin vermeyiz.Ülkemiz vatan kavramını bılmeyenlere kalmadı korkmasınlar.

 3. RIFAT ŞEN Says:

  TEKNİK BİR ELEMAN OLARAK ŞUNU SÖYLEMEK İSTERİM, TEKNOLOJİDE, TEKNİK CİHAZLAR ÇOK ÖNEMLİDİR, AMA ONDAN ÖNEMLİSİ O CİHAZI KULLANACAK İNSAN BİLGİSİDİR. BİZİM ELİMİZDEKİ BOR NE KADAR FAZLA OLURSA OLSUN, ÖNEMLİ OLAN ONU KULLANMAK VE DEĞERLENDİRMİK. RESMEN SÖMÜRGEDEYİZ… BOR KULLANIMINDA İSMİMİZ DAHİ YOK…. ÇOK YAZIK….

 4. merve Says:

  teknoloji

 5. merve Says:

  teknoloji hayatımızın en önemli ihtiyaçıdır.

 6. KAYSRILI METIN Says:

  YA ARKADASLAR BIRAZ SAMIMI OLALIM TÜRK GENCLIGI YETISMEKTE SU ZAMANDA ARTIK LISE MEZUNU OLMAYAN IL KALMADI ZAMANLA HERSEY OLABILIR BUNDAN YILLAR ÖNCE ATALARINA SORSAN BOR NEDIR BILIMIYDI BAK SIZ SIMDI TARTISIR HALDESINIZ BIZDEN SONRAKI NESILDE BORUN FAYDALARINI BILIR HALE GELECEK VEDE YARLANACAK BUNDAN EMIN OLUN VEDE BOR SU ANKI TEKNOLOOJIDE HALA SISTAMATIK OLARAK KULLANILACAK SEVIYEDE DEGIL CÜNKI HIC BIR ÜLKEDE BORU YÜZDE YÜZ ISLEYECEK TEKNOLOJI YOK BORUN ICINDE BILINMEYEN COK KATKI MADDESI VAR ONLARDA ZAMANLA ANLASILACAK SABIRLI OLUN TÜRK BILIM ADAMLARI YETISTI ICRAATLARINI YAKINDA GÖRÜRSÜNÜZ
  EVDEKI MADENE BIRSEY OLMAZ YÖNETENLER AKILLI OLDUGU SÜRECE TÜRKIYENIN ELINDE BORDAN BASAK COK MADEN VAR BUNDAN EMIN OLUN BUNCA KARISIKLIK NEDEN DIR DERSINIZ HEPSI TÜRKIYENIN ÜZERINDE OYNANAN BIR OYUN BILIYORMUSUNUZ KÜRESEL ISINMA BÖYLE DEVAM EDERSE COGU ÜLKE HARITADAN SILINECEK SULAR ALTINDA KALACAK SÖYLENTILERE GÖRE AMARIKA BILE KAYBOLACAK VE DÜNYA TOPRAKLARININ COGU KAYBOLACAK ISTATISLIKLERE GÖRE ORTADOGU YANI ASYA KITASINA ZARAR VERMIYOR SADECE ASYAYI ETKISI ALTINA ALMIYOR KÜRESEL ISINMA CÜNKI DÜNYA DENGESINI OLUSTURAN KITA ASYADIR SU SEVIYESI NE KADAR YÜKSELIRSE YÜKSELSIN TÜRKIYEDE ICINDE OLMAK SARTIYLA SADE ASYA KITASI KALIYOR HESAPLARIN HEPSI ILERIYE YÖNELIK COGU BUNUN FARKINDA BILE DEGILLER IYI ARASTIRIN TÜRK MILLETI VAR OLDUKCA DÜNYA DURDUKCA TÜRKIYE TÜRKLERIN OLARAK ILELEBET YASAYACAK VE AKIN BIR ZAMANDA ESKIDEN OLDUGU GIBI DÜNYANIN HAKIMIYETI YINE TÜRKLERIN ELINDE OLACAK BUNDAN EMIN OLUN SAYGILARLA KAYSERILI METIN ALMANYA

 7. ilhantufan Says:

  senikutlarim kayserili metin

 8. emre uslu Says:

  çoook güzel yapmışsınız bu siteyi.sizi tebrik ediyorum…

 9. Recep Says:

  Kayserili Metin Gardas, sana katiliyorum.
  Arkdaslar biz su anda bu teknolejiye sahib degiliz diye meseleyi kölelige kadar getirdiniz.YOk kardesim öyle bir sey.Bu Millet o kadarda düsürülemez.Biz bunlari düsünebilyoruz,konusup tartisabiliyoruzda Devletimizi yönetenler bir sey bilmiyormu yani.Daha bu sene Karadenizde,teknoloji gelistirme merkezi acildi. Bu zamana kadar varmiydi böyle bir sey.Hayir arkadaslar Hayir. Ben suna yürekten inaniyorum.Allahin izni ile 21. yüz yil Türklerin yili olacak bunu da bütün dünya görecek.Tavsiyem odurki herkes üzerine düseni yapsin.Hic birsey yapamayan otursun dua etsin.

 10. humeyni Says:

  helal sana türkiye degerlendir su zenginligi

 11. humeyni Says:

  helal sana türkei degerlendir su boru kaptirma köpek amerikaya

 12. kayserili fatih Says:

  varlik icinde yokluk yasiyoruz insallah bizleri yönetenler kisir cekismeleri birakirda iyi degerlendirirler ve diyorumki uyanin yönetenler uyanin otuz kupona alinmadi bu vatan

 13. Bir Dost Says:

  öncelikle bu konuya ilgili duyarli olan watandaslara selamlar
  duyarsizlar uyuyorlar :-))

  Türkiyedeki yasayan insanlara ne demeli
  Yabancilar bizim bizlere ait olan hazinelerimizi cekip götürsünler
  Meclisteki büyükbas politikacilarimizda birbirleriyle ugrasip türbani cözmeye ugrassinlar,
  söze gerek yok nasil olsa büyükbas politikacilarimiz dünyada yüzde 1 olan bor madeni pazari onlarin ayliklarina yetiyor türkiyede yasayanlari kim düsünur.

  Büyükbas politikacilarimiz avrupayi örnek alacaklarina haywanlari örnek alsalar bundan daha fazal yol alirlardi diye düsünüyorum.

  okuyupta saygi gösterenlere saygilar we selamla

  iyi günler

 14. tarsusi Says:

  kisir cekismelerin icinde savrulurken dünya nerelere gidiyor dönüp bakmak gerekiyor milletler bor daha ne kadar iyi kullaniriz diye yarisirken bizde halen bir karis bez parcasinin söylemi baglansin böylemi baglansin tartismasini yapiyoruz allah askina birazda millet icin bir seyler yapin birakin su kisir döngüyü

 15. Anonim Says:

  türkiye kullansı dısarı hammedde olarak satmasın

 16. kadir (15 yas) Says:

  Türkiye bu firsati COK IYI degerlendirmelidir. Bu madenle Türkiye´nin
  kalkinmasi cok cabuk yükselecektir.

 17. muhamet Says:

  Bu madenin gelecek vaddettigi kesin ama nerede nasil kullanilmasi gerektigi hakkinda cok az sey biliyoruz,aslinda bu madenin korunmasi daha mantikli ileride rakipsiz tek güc olarak altin fiyatina pazarlanabilir,yani bu madene gittikce ihtiyac artacak rezervlerde tükenince o zaman daha kazancli pazarlanabilir düsüncesindeyim.

 18. muhamet Says:

  ek olarak atalarimiz ne edemis
  SAKLA SAMANI GELIR ZAMANI

 19. Posoflu Tekin Says:

  Türkiye icin MÜTHIS bir cikis olur !!!!
  Rakipsiz SÜPER GÜC olur !!!!

 20. Anonim Says:

  türkiye düşünse

 21. hamza Says:

  TRABZON LU HAMZA MOY. BIZI SIYASI OLARAK SÖMÜRENLER BILSINKI COK YAKIN BIR GELECEKTE BIZE DIZ ÇÖKECEKLER -AMA SIYILERIMIZ TAVIZ VERIRSE BU DEGERLI MADENDEN YETERINCE FAYDALANIYA BILIRIZ AMAHAAAAAAAAAAAAA.ÇAYKALI HAMZA YILDIZ,SAYGILAR VATNIMA,

 22. Global Enternasyonal Says:

  Sayin Türkiye ve topraginda barinanlar!
  Siyasi falan filan la ugrasmayin, etrafiniza bakin, fuarlari ziyaret edin, ugrasin, savasin biraz kendinizle!. Su etrafinizda ülkelere bakin komsu Iran bizi solladi, senede bize esit araba üretiyor!, Hindistana bakin Demir / Metal / Elekronikte birinci ülkeler arasina girmeyi basardi, Cine bakin hepsini solladi birinci ülke oldu!, ya biz? Kendine bak arkadasim ne isi yapiyorsun etrafindakiler neyle ugrasiyor? Yasadigin köyde/ Kasabada/ ilcede / ilde yeni fabrika kuruluyormu?, kuruyormusun?, kuruyormusunuz?,kendin? kendiniz ? birlik? birlikte? ortak? Koperativ dengesinde?
  Neyse: Millet tembel tembel, tembellige,ve esit pisliklere alistirilirsa herhalde siyaset,din vs. yeni yüzyillara sondan bir numara olarak kalkis yapariz.

 23. El-hadi Says:

  Maden hakkinda ve asirlardir Türk insaninin üzerinde oynanan oyunlarda uzmanca aciklamada bulunulmus, Bu bilgilere sahip olmak ve anlamak icin osmanli ve Islam tarihini tanimak gerekir. Konu hakkinda emek sarfedip ögrenmek her akli baki vatandasin görevidir. Yani arkadasimiz en azindan üzerine düsen vazifeyi bizleri uyandirmakla yapmis,sira bizde ilim, bilim ögrenmek ve ögretmek bu durumda bizlerin vazifesi eger bunu da yapamiyorsan aklinin yettigi kadar anlat anlat belki sende birilerini uyandirirsin

 24. ALPEREN Says:

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa çok guzel ama uzuluyorum neden bor madeni nin hepsi çıkarılmıyor ama site super

 25. boz0 Says:

  Selamin Alyeküm Türk Milleti,

  sözlerime Türk Milleti diye basliyorum cünkü bu mesele tüm Türkleri ilgilendiriyor.

  atamiz ne demis bir onu tespit edelim: “Türk Milleti caliskandir Türk Milleti Zekidir”.

  Bu Sözlerden yolla cikarak kendimizi Tembelligin esigine kesinlikle birakmamiz gerekir!
  Biz Caliskan ve caliskanlikla gelen Zekiligimizi cok sabit kullanmamiz gerekir.
  Bu Boru cok iyi ama cok iyi kullanmamiz onunla birlikte yurtdisina tanitimini ve bol miktarda cok karli satis yapmammiz gerekir.
  Bu satislardan gelecek gelir ile de Ekonomimizi, Sanayimizi,
  TSKlerimizi, Yeni icatlarda kullanmaliyiz. Kimseye boyun eymek yok, karsimizdaki Amerika ve Yahudiler bile olsa!

  Bu yeni Dünya devrimi altinda insanlari köllelige mahkum etmek istiyorlar bunun da karsisina güclü bir Devlet ve Millet ile gecip önliyebiliriz.

  Yeni Dünya Devrimi hakinda da kesinlikle bilgilenin.
  Bilderberg Group dieye bir Grup gecen Yil (2008) Mayis ayinda Istanbulda toplanti yapti. Durum vahim ama cikarsiz degil!
  Bilgilenin!

  Saygilarimla boz0

 26. Anonim Says:

  ya abicim niye bor çıkarılmıyor beeeeeee

 27. yurtsever Says:

  yaa kardesim 1 trilyon dolar zenginlikten bahsediliyor ama halkimiz hala ne yazikki ac , is,siz sefil ve hic bir devlet güvencesi yok cunku halki kim takar kimin umurunda cünkü bu zaman,a kadar rahmetli mustafa kemal ve birazcikta olsa rahmetli özal haricinde kimse türkiye ve türk halkina hizmet etmedi kimemi? bütün hizmet tabiki dolayli olarak basta amerika olmak üzere emperiyalist devletlere kalkinma ise az cok europa birligi ülkeler,in baskisi ile oluyor

 28. ali Says:

  slm dostlar ALLAHIN izni ile turkiyemiz bir gun ki o buyuk gun yakindir yukselecek, ayni ayimizin ve yildizimizin yukseklerde durdugu gibi yukselecek,bundan hic kimsenin suphesi olmasin, zaten suphelenirsek umutsuzlanirsak ki ozaman tehlike basliyor.onun icin diyorumki bir turk musluman kardesim umutsuz olmamali ve zaman en guclu ilactir herkese bunu tavsiye eder birlik ve beraberlik icinde yasamak dilegiyle selamlar.

 29. ali Says:

  ço uzun

 30. capari_83 Says:

  Güzel paylaşım,teşekkürler

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: